Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις στη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών, για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ο Διευθυντής Π.Ε. Γρεβενών καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών, από την Τρίτη 08 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017, για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 92998/Γ7/10-8-2012 προκήρυξης του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση ή κατάθεση δικαιολογητικών.

Πληροφορίες στο τηλ. : 2462 353131

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ