Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Δημιουργία και λειτουργία Μεταπτυχιακού Τμήματος στα Γρεβενά

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η δημιουργία και λειτουργία Μεταπτυχιακού Τμήματος στα Γρεβενά με Τίτλο « Πληροφοριακά Συστήματα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων» σε επίπεδο MBA. Πρόκειται για ένα Τμήμα που θα λειτουργήσει εξ ολοκλήρου στα Γρεβενά με συνευθύνη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών και του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Κοζάνης.
Θα δέχεται 30 φοιτητές ανά κύκλο σπουδών, θα έχει διάρκεια παρακολούθησης 3 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή το Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν την πρακτική αλλά και τη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα του Τμήματος Διοικ Επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας των Γρεβενών που είδε το Ίδρυμα της να υποβαθμίζεται από την λαίλαπα του σχεδίου Αθηνά που αποφάσισε και υλοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση και αφαίρεσε από τα Γρεβενά 2 Τμήματα .
Η σημερινή κυβέρνηση έχει ως σταθερό και μόνιμο στόχο την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ειδικότερα των ΤΕΙ και σε αυτά τα πλαίσια η σημερινή απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει και να αποδείξει ότι το αύριο θα είναι ακόμα καλύτερο για το ΤΕΙ του τόπου μας και για τα Γρεβενά.

Ο Βουλευτής Γρεβενών
Χρήστος Μπγιάλας