Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Δευτέρα 3-7-2017

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 2ο Επιχορήγηση συλλόγου “Μανιτορόφιλοι Ελλάδος”
Θέμα 3ο Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού” (Κ.Κ.Α. & Α.)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Έγκριση του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) περιοχής παρέμβασης Γρεβενών με τίτλο: ΓΡΕΒΕΝΑ 2020 και Αστική Αρχή το Δήμο Γρεβενών
Θέμα 5ο Έγκριση υποβολής αιτήματος για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των κτιρίων Β και Γ του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μερά του Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Μπότζη Ειρήνη
Θέμα 6ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών” (Α.Μ. 74/2008)
Θέμα 7ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας” (Α.Μ. 04/2009)
Θέμα 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 60/2009)
Θέμα 9ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ. Γόργιανης” (Α.Μ. 197/2009)
Θέμα 10ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ. Γρεβενών έτους 2010” (Α.Μ. 30/2010)
Θέμα 11ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση Οικισμού Φιλιππαίων” (Α.Μ. 145/2010)
Θέμα 12ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων” (Α.Μ. 64/2011)
Θέμα 13ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή” (Α.Μ. 54/2013)
Θέμα 14ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 19/2014)
Θέμα 15ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδορείθρων του Δήμου” (Α.Μ. 15/2015)
Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς” (Α.Μ. 58/2015)
Θέμα 17ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών” (Α.Μ. 55/2016)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης