Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τμήματα & ειδικότητες ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν Γρεβενών

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 , Χειμερινό 2017Β θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

 Α΄ Χειμερινού Εξαμήνου ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

( πρωτοετείς-επιλογή προτίμησης ειδικότητας )

Η φοίτηση είναι δωρεάν,τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

                                         

  Γ΄ Χειμερινού Εξαμήνου ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

( παλαιών αποφοίτων συναφούς ειδικότητας σε τμήμα που ήδη λειτουργεί).

 

Η κατάταξη γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

 

Δικαιολογητικά για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων << Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα :

  1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία ,ΑΜΚΑ,ΑΜΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ).
  2. Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ή πτυχίο ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β ( υποχρεωτικά ).
  3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
  4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε ,εντός Ε.Ε και ομογενών,αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής  και κατάταξης από 01 έως 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ( Τέρμα Ταλιαδούρη Μαθητική Εστία ) ,καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084223-6982472771

                                                                                           

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                     ΓΡΕΒΕΝΑ 28/06/2017

ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΠΙΠΙΝΑ