Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Γρεβενών

           Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» ενημερώνει τους ωφελούμενους ότι στις 27 – 06 – 2017 ανακοινώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ως προς την πληρότητα των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων.

           Οι αιτούντες μπορούν να δούν το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:  www.eetaa.gr

           Η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.

           Στην περίπτωση ελλιπών φακέλων  δικαιολογητικών, μπορούν να καταθέσουν ένσταση με το απαραίτητο δικαιολογητικό από 28 – 06 – 2017 έως  30 – 06 – 2017.

           Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) και στα  γραφεία του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, Μεγ. Αλεξάνδρου 79, τηλ. 2462080543 & 2462022627 και του Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, Βυζαντίου 5, τηλ. 2462028607.

     Tεχνική υποστήριξη για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, σε όσους από τους ενδιαφερομένους το επιθυμούν, θα παρέχεται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου,  στο κτίριο του  Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, έως την Παρασκευή 30 – 06 – 2017 και ώρα 13:00μ.μ.. 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                               ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

                                                                                       

 

                                                                                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ