Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Χρήση Δημοτικού χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου τα εξής:
1. Απαιτείται άδεια χρήσης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια είναι η μη ύπαρξης οφειλής προς τον Δήμο (Δημοτική ενημερότητα).
3. Οι γραμμές που έχουν τοποθετηθεί από τον Δήμο είναι τα νόμιμα όρια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι υπερβολές στην ανάπτυξη περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων και ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
4. Όταν αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα πέραν των γραμμών, επιβάλλεται πρόστιμο.
5. Εάν δεν υπάρχει άδεια χρήσης, ή χρήσης του Δημοτικού χώρου θεωρείται παράνομο και επιβάλλεται βαρύ πρόστιμο.
6. Οι δόσεις εξόφλησης έχουν προταθεί από το Σωματείο προς τον Δήμο σε τρείς.
7. Ασφαλή και άνετη κυκλοφορία του πολίτη. Γι αυτό τον λόγο υποχρεούται ο καταστηματάρχης να εξασφαλίζει την ελεύθερη κίνησή του (διάδρομος άνω των 3 μέτρων)

Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος: Ο Γενικός Γραμματέας:
Γρηγόριος Τσαπατσάρης Νίκος Ντινόπαππας