Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Θέμα 1ο Έγκριση διοργάνωσης 2ου Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” (αίτημα Ουρανίας Καραμήτρου του Ιωάννη)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Μεταφορά θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ στην Τ.Κ. Κιβωτού, σύμφωνα με την αριθμ. 12/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4ο Κοπή δένδρων στο προαύλιο του παλιού Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Κιβωτού, σύμφωνα με την αριθμ. 13/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Ανατροπή της αριθμ. 164/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν εκτελέσθηκε εν όλω, έτους 2017
Θέμα 8ο Διαγραφή οφειλής λόγω λανθασμένης εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο
Θέμα 9ο Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Καλλονής του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλείου Μάντζιαρη)
Θέμα 10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 KWp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 11ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, για την υλοποίηση του έργου: “Έργα αθλητικών υποδομών Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης”
Θέμα 12ο Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Έργα Τσιμεντόστρωσης και τεχνικών Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 1/2017)
Θέμα 13ο Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Φύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” (Α.Μ. 4/2017)
Θέμα 14ο Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” (Α.Μ. 7/2017)
Θέμα 15ο Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου Αλατόπετρας Πολυνερίου Φιλιππαίων” (Α.Μ. 8/2017)
Θέμα 16ο Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Αλατόπετρας – Προσβόρου” (Α.Μ. 11/2017)
Θέμα 17ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή δημοτικών ραμπών και κλιμάκων” (Α.Μ. 56/2016)
Θέμα 18ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πλακοστρώσεων – πεζοδρομίων του Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 60/2016)
Θέμα 19ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πλατείας Προσβόρου” (Α.Μ. 21/2017)
Θέμα 20ο Έγκριση προμήθειας ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας
Θέμα 21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα 22ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις Σμίξη και Μοναστήρι στον ποταμό Αλιάκμονα”
Θέμα 23ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Κιβωτού” (Α.Μ. 134/2008)
Θέμα 24ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου” (Α.Μ. 71/2010)
Θέμα 25ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων” (Α.Μ. 68/2008)
Θέμα 26ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” (Α.Μ. 66/2011)
Θέμα 27ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)” (Α.Μ. 58/2012)

Ειδικά Θέματα
Θέμα 28ο Έγκριση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” οικονομικού έτους 2016, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α.& Α.
Θέμα 29ο Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α.&Α., αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. 10/2017 απόφασής του για την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 30ο Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτος 2016, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 10/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Θέμα 31ο Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτος 2016, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 8/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Θέμα 32ο Έγκριση της αριθμ. 15/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την έγκριση των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2015.
Θέμα 33ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 97/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την περάτωση της εκδίκασης στο Α Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης “ENERGA και HELLAS POWER”.
Θέμα 34ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στις 13-6-2017, ενώπιον του ακροατηρίου VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα συζητηθεί η Αίτηση Αναστολής του Αθανασίου Τόσκα του Ιωάννη κατά της 142/13-7-2011 Ταμειακής Βεβαίωσης του Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης