Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα Βοήθειας προς τους Απόρους

Από το Δήμο Γρεβενών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017-ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης , οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”
Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ πρέπει ο αιτών να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής που είναι διαθέσιμη στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ. Οι αιτούντες και οι ήδη δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει επίσης να επιλέξουν και τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από όπου επιθυμούν να εξυπηρετούνται, από σχετική λίστα επιλογών που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του ΚΕΑ. Για τα νοικοκυριά που είναι ήδη δικαιούχοι ΚΕΑ, για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ, είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Δήμων και των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τους δικαιούχους.
Στα γραφεία του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών, οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται , κατά τις ώρες 9:00 π.μ. – 12:00 μ. ως εξής:
• Από 16/05/2017 έως 19/05/2017: Όσοι το επώνυμό τους αρχίζει με τα γράμματα Α-Η.
• Από 22/05/2017 έως 26/05/2017: Όσοι το επώνυμό τους αρχίζει με τα γράμματα Θ-Μ.
• Από 29/05/2017 έως 02/06/2017: Όσοι το επώνυμό τους αρχίζει με τα γράμματα Ν-Π.
• Από 05/06/2017 έως 09/06/2017: Όσοι το επώνυμό τους αρχίζει με τα γράμματα Ρ-Ω.

Πληροφορίες: 2462353405, -406