Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) – Γρεβενά 2020

Στην τελική φάση σχεδιασμού για την έγκριση του βρίσκεται το Σχέδιο ΒΑΑ των Γρεβενών. Το Σχέδιο που θα εφαρμοστεί και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν βάσει αυτού, αφορούν σε τομείς που αγγίζουν την καθημερινότητα των δημοτών που κατοικούν ή εργάζονται στην επιλεχθείσα περιοχή παρέμβασης. Το Σχέδιο του Δήμου αφορά σε έργα που έχουν να κάνουν με το αστικό περιβάλλον, με την επιχειρηματικότητα, με την απασχόληση, με τον πολιτισμό, με τις κοινωνικές δράσεις κλπ.
Βασική παράμετρος επιτυχίας του προγράμματος είναι να περιλαμβάνει υλοποιήσιμες δράσεις από αρκετούς τομείς πολιτικής που θα ακολουθούν το Όραμα για τα επόμενα χρόνια και θα μπορέσουν να ωριμάσουν μελετητικά και διαχειριστικά.
«Γρεβενά 2020: Ισόρροπη αστική ανάπτυξη για τους κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρηματίες & ανάδειξη της πόλης σε αγρο-τουριστικό & γαστρονομικό προορισμό.»
Στον κατάλογο που ακολουθεί βρίσκονται οι επιλεγμένες δράσεις του Προσχεδίου του ΒΒΑ της πόλης, πάνω στις οποίες ο Δήμος και τα αρμόδια στελέχη επικεντρώνονται για την μεγαλύτερη δυνατή ωρίμανση, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους & εμπλεκόμενους φορείς.
Για κάθε πληροφορία, συμμετοχή και πρόταση επί των επιλεγμένων δράσεων, στη συνεχιζόμενη διαδικασία ενημέρωσης & διαβούλευσης μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Γρεβενών, κ. Ζαμανάκο Πούλιο τηλ. 2462353438, e-mail : baagrevena2020@dimosgrevenon.gr , μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.