Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (13 Φεβρουαρίου 2017)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε   στην   4η   τακτική   συνεδρίαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου   Γρεβενών,   που  θα  γίνει  στις  13 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    1ο Αποκριές 2017 “Αποκρά στα Γρεβενά”.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    2ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα    3ο Έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (επικαιροποίηση), όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα    4o Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Θέμα     5ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
Θέμα     6ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για παράσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Θέμα     7ο Άρση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (αίτημα Αναστασίας Κατσάλη του Ζήση)
Θέμα     8ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (αίτημα Ιωάννη Κώτση του Αυγερινού)
Θέμα    9ο Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βοσκή σε κτηνοτρόφους στην Τ.Κ. Μεσολουρίου.
Θέμα   10ο Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα   11ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με την κ. Δόγκαλη Βασιλική για τη μίσθωση των αριθ. 34, 35 και 36 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών 
Θέμα   12ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Ταταρίδη Ευθύμιο για τη μίσθωση των αριθ. 19 και 22 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς του Δήμου Γρεβενών 
Θέμα   13ο Έγκριση για την εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Κυδωνιών Δήμου Γρεβενών
Θέμα   14ο Έγκριση για την εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Ποντινής Δήμου Γρεβενών
Θέμα   15ο Έγκριση αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 και ψήφιση πιστώσεων
Θέμα   16ο Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για τις εθνικές επετείου, τις τοπικές εορτές και τα στεφάνια κατάθεσης
Θέμα   17ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων

                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   

                                                                      Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας