Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Από σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2017, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. –ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , είναι:

 • Ε1 όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Φωτοτυπία ταυτότητας όλων των μελών
 • Βεβαίωση σπουδών των παιδιών
 • Κάρτα ανεργίας
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος
 • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή λύση σύμφωνου συμβίωσης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου ή διάστασης ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λ.π.)
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου ή e-mail
 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ:

 • Άδεια διαμονής και διαβατήριο
 • Αποδεικτικό στο οποίο να φαίνεται η χρηματοοικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση στη χώρα προέλευσης τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις για την απόδειξη οποιασδήποτε κατάστασης.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τα προσκομίζετε σε φωτοαντίγραφα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και,

Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Γρεβενών (Διοικητήριο, ώρες 09.00 – 13.00)