Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών έτους 2017 που συζητάμε σήμερα, είναι προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.109.338,33 € όσον αφορά τα συνεχιζόμενα έργα, με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ ΠΟΕ και ΚΑΠ 2017, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΕ, το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ, τη ΣΑΕΠ 341, τους ΚΑΠ πυροπροστασίας ΠΟΕ, το πρόγραμμα LEADER 2017-2013 συνεχιζόμενο στο 2014-2020, το Π.Α.Α. 2007-2013 συνεχιζόμενο στο 2014-2020, τις ΣΑΕΠ 541 ΠΟΕ και 041 ΠΟΕ και τον χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ-ΑΠΕ ΣΑ 618, ενώ για τα νέα έργα διατίθεται το ποσό των 259.000€ από ΚΑΠ 2017 (ποσοστό 30,79%) και 35.000€ από ΚΑΠ πυροπροστασίας έτους 2017.
Για τη σύνταξή του ελήφθη υπ’ όψιν ως μήνας αναφοράς ο Αύγουστος του τρέχοντος έτους, όπου η χρηματοδότηση του Δήμου Γρεβενών από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) ανήλθε σε 263.902,686€ αντί περίπου 560.000 € (8 δόσεις Χ 70.000) που έπρεπε να είχε πιστωθεί, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος, κατάσταση που επιδεινώθηκε με την ψήφιση του νέου Ν.4412 «Περί δημοσίων συμβάσεων» που στην ουσία «πάγωσε» όλα τα νέα έργα στη Χώρα έχοντας σημαντικές ελλείψεις ως προς την εφαρμογή του.
Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων ΚΑΠ έτους 2017 για έργα ανέρχεται σε 841.230€, ποσό που είναι αυτονόητο ότι σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Γρεβενών.
Η κατανομή της νέας ΚΑΠ έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες αποπληρωμής οφειλών παλιών έργων, τις ανάγκες κατασκευής – αποπεράτωσης των συνεχιζόμενων έργων , καθώς και αυτές που απαιτούν την εκτέλεση νέων.
Για την κατανομή της συνεκτιμήθηκαν οι προτάσεις της Δημοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων, οι απόψεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, οι οφειλές παρελθόντων ετών, η αναγκαιότητα συντηρήσεων δημοτικών υποδομών, οδοποιίας και κτιρίων, καθώς και η πολιτική της δημοτικής αρχής για βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.
Ως κυριότερα νέα έργα μπορούν να αναφερθούν:
Α) Η κατασκευή κυκλικών κόμβων στην οδό 13ης Οκτωβρίου για βελτίωση της οδικής της ασφάλειας προς αποφυγή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στο παρελθόν, ενώ το έργο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντική ανάπλαση όλης της οδού με πεζοδρόμια και φωτισμό, αφού δυστυχώς ο δρόμος αυτός παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης εδώ και χρόνια παρόλο που αποτελεί τη μία από τις δύο κύριες εισόδους της πόλης των Γρεβενών.
Β) Η ανάπλαση του χώρου του συντριβανιού της Πλατείας Αιμιλιανού μέσα από αρχιτεκτονική μελέτη που συντάχθηκε αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας χωρίς κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος.
Η ανάπλαση αυτή θα προσδώσει έναν ιδιαίτερο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης μας, ικανοποιώντας το καθημερινό αίτημα όλων των δημοτών για αξιοποίηση του συγκεκριμένου σημείου.
Το έργο αυτό θα συνδυαστεί με την ανακατασκευή του μικρού συντριβανιού που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική είσοδο του Δημαρχείου, καθώς και με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων της Πλατείας Αιμιλιανού προϋπολογισμού 147.000€, έργο που θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους των ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού που εξοικονομήθηκαν λόγω της αποπληρωμής του χρέους προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.
Κατ΄ αυτό τον τρόπο μέσα στο 2017 θα επιτύχουμε μία σημαντική αναμόρφωση του κέντρου της πόλης των Γρεβενών, το οποίο θα αποκτήσει τα σύγχρονα χαρακτηριστικά που το αρμόζουν, κάνοντας το ελκυστικό αλλά και χρηστικό, τόσο για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες.
Επιπλέον και εφόσον υλοποιηθεί το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 11,3 εκατ. €, για το οποίο ήδη λάβαμε προέγκριση με την καλύτερη βαθμολογία από την Διαχειριστική Αρχή, η πρωτεύουσα του Δήμου μας θα αλλάξει κυριολεκτικά όψη και θα ισχυροποιηθεί η θέση του ως εξαιρετικού τουριστικού – γαστρονομικού προορισμού, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του.
Παράλληλα, θα ενδυναμωθεί η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και θα προωθηθούν το τοπικά προϊόντα με έμφαση στην αγροκτηνοτροφική παραγωγή και τα άγρια μανιτάρια.
Όσον αφορά τα συνεχιζόμενα έργα ως κυριότερα αξίζει να αναφερθούν:
Η αποπεράτωση του ΔΑΚ Γρεβενών,
Η αποπεράτωση του Πάρκου Μερά όπου υπολείπονται η τοποθέτηση φωτιστικών, η φύτευση του χώρου και η εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι) τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη, καθώς και
Η μεταφορά του ΚΕΠ στο Δημαρχείο Γρεβενών, έργο για το οποίο εκκρεμεί η υπογραφή συμφωνητικού με τον ανάδοχο ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι εργασίες, υλοποιώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο μία ακόμη από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις προς τους δημότες.
Επίσης ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση και βρίσκεται στη φάση της ανακήρυξης αναδόχου το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών» Π/Υ 739.810,12€ και το οποίο προβλέπει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) σε Κολυμβητήριο, Κλειστό Γυμναστήριο και Μαθητική Εστία καθώς και την αντικατάσταση των υπάρχοντων λαμπτήρων φωτισμού με σύγχρονους LED και την κατασκευή συστήματος θέρμανσης με γεωθερμία στο ΕΠΑΛ Γρεβενών.
Πέραν των ανωτέρω, στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 περιλαμβάνονται συνεχιζόμενα αλλά και νέα έργα, πλακοστρώσεων, συντηρήσεων, τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων, διαγραμμίσεων, βελτίωσης κοιμητηριών, αναπλάσεων, κλπ. που σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα του LEADER, του ΠΑΑ 2014-2020, του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και της ΚΑΠ Πυροπροστασίας, ολοκληρώνουν ή δημιουργούν παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών όπως πχ συμβαίνει αυτό το διάστημα με την ολοκλήρωση των γεφυρών σε Λάβδα-Πολυνέρι και Δοτσικό ή ο δρόμος Δίπορο-Νεοχώρι, έργα που άρχισαν να κατασκευάζονται από το 2007 παραμένοντας ημιτελή και πλέον παραδίδονται λειτουργικά στους πολίτες.
Συμπερασματικά λοιπόν, το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 το οποίο καλούμαστε να εγκρίνουμε, αποτελεί αναλόγως και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, μία ρεαλιστική και υλοποιήσιμη πρόταση που λαμβάνει υπόψη πληθώρα παραμέτρων και αναγκών, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση και την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών του Δήμου Γρεβενών αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.