Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Δευτέρα 14/11/2016)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Απαγόρευση βοσκής που προβλέπεται από τον πίνακα υλοτομίας του δημοσίου δάσους Φελλίου συστάδων 37,38 α,β,γ Δήμου Γρεβενών διαχειριστικού έτους 2017
Θέμα 2ο Απαγόρευση βοσκής που προβλέπεται από τον πίνακα υλοτομίας του δημοσίου δάσους Αγίων Θεοδώρων συστάδων 37,38 α,β,γ Δήμου Γρεβενών διαχειριστικού έτους 2017
Θέμα 3ο Απαγόρευση βοσκής που προβλέπεται από τον πίνακα υλοτομίας του δημοσίου δάσους Σιταρά συστάδων 37,38 α,β,γ Δήμου Γρεβενών διαχειριστικού έτους 2017
Θέμα 4ο Διάθεση χρήσης χώρου σε εθελοντές κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου” σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 έτους 2016.
Θέμα 6ο Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Γρεβενών στο περιοδικό “Philoxenia Τουρισμός” και κατάργηση της αριθμ. 522/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 7ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Καλλονής – Τρικόρφου”
Θέμα 8ο Απόφαση εξαίρεσης της μελέτης με τίτλο: “Σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Δοτσικού Νομού Γρεβενών” από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α’/28-6-2014) αναφορικά με τις κατηγορίες χρήσεων γης”
Θέμα 9ο Διάνοιξη δασικού δρόμου στη θέση “Κλέφτη Πηγάδι” της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών
Θέμα 10ο Ηλεκτροδότηση Δημοτικού Χώρου – Κτιρίου
Θέμα 11ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον πίνακα Υλοτομίας του έτους 2017 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος “Σαμαρίνας” Ν. Γρεβενών

Ειδικά θέματα
Θέμα 12ο Έγκριση σχεδίου σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)” Β’ ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δείτε ακόμα