Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκηρύξεις σχολικών τροχονόμων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών έχοντας υπόψη την με Α.Π Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999, σύμφωνα με την οποία η επιλογή σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Τον Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας, ως Πρόεδρο, 2. Τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, 3. Τον πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων,
ανακοινώνει
ότι οι προκηρύξεις για τις θέσεις των σχολικών τροχονόμων θα γίνουν από τα αντίστοιχα σχολεία τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, από 2-9-2016, ημέρα Παρασκευή.

Σχολική Μονάδα             ΘΕΣΕΙΣ
1ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 2
3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 2
5ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 2
4ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 1
6ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 1
7ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 1

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Νικολακόπουλος