Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επιμελητήριο Γρεβενών: Υποχρέωση των επιχ/σεων η καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Το Επιμελητήριο Γρεβενών υπενθυμίζει τις επιχ/σεις για την υποχρέωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του αποδεικτικού υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχ/σεις και λοιπούς υπόχρεους ΟΕ, ΕΕ, ΣυνΠΕ, Ατομικές,Κοινοπραξίες πλήν των κεφαλαιουχικών εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.
Η καταχώρηση του αποδεικτικού αυτού πρέπει να γίνει από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρησης, δεδομένου ότι προβλέπετε από τον νόμο πρόστιμο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν από τους λογιστές τους την πρώτη σελίδα του Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης και ακολούθως θα επισκέπτονται το Επιμελητήριο και θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ράμμος