Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

17η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην  17η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Θέμα   1ο Έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας (βασικής δομής) στο Δήμο Γρεβενών στο πλαίσιο της με Κωδικό 23 Πρόσκλησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα   2ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στις 29-08-2016.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα   3ο Έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε  με την 127/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα   4ο Έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 146/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα   5ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.617,39 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2016).
Θέμα   6ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Ευθύμιο Ταταρίδη για τη μίσθωση των αριθμ. 19 και 22 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς του Δήμου Γρεβενών
Θέμα   7ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με την κ. Βασιλική Δόγκαλη για τη μίσθωση των αριθμ. 34, 35 και 36 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών
Θέμα   8ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Αναστάσιο Σίκλη για τη μίσθωση των αριθμ. 14, 15, 16 και 17 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών
Θέμα   9ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη για τη μίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 10ο Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Δημήτριο Δάσκαλο για τη μίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 11ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Νικολάου Κουβάτα του Ευαγγέλου)
Θέμα 12ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Μαρίας Κεχαγιά του Δημητρίου)
Θέμα 13ο Διαπιστωτική απόφαση για αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην περιοχή “Τσακάλια” της Δ.Κ. Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών από τον κ. Στέργιο Σαμαρά του Ιωάννη
Θέμα 14ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών (αίτημα κ. Νικολάου Μαρτζέλη)
Θέμα 15ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου (αίτημα κ. Νικολάου Μπαϊνέτα)
Θέμα 16ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου (αίτημα κ. Όλγας – Γιούλας Τσιάκα)
Θέμα 17ο Αποδοχή ή μη του αιτήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών (Ε.Π.Σ.Γ), για την εφαρμογή της αριθμ. 39/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού της.
Θέμα 18ο Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολικού Κτιρίου της Τ.Κ. Προσβόρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Προσβοριτών “Ο Προφήτης Ηλίας”)
Θέμα 19ο Παράταση της προθεσμίας έκδοσης Οικοδομικής Άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου της Δ.Ε. Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των κ.κ. Δημητρίου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου και Παναγιώτη Γεωργίου του Παντελή)
Θέμα 20ο Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργειας συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για το Δήμο Γρεβενών έτους 2016
Θέμα 21ο Έγκριση προμηθειών “Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2016-2017” και  “Αποχιονισμός του δημοτικού οδικού δικτύου και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  22ο Έγκριση Προσχεδίου του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) περιοχής παρέμβασης Γρεβενών με τίτλο: ΓΡΕΒΕΝΑ 2020 και Αστική Αρχή το Δήμο Γρεβενών
Θέμα  23ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση Οικισμού Κιβωτού”
Θέμα 24ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 25ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 26ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη σήμανση μονοπατιού Σταυρός – Καλπάκι δημοσίου δάσους Φιλιππαίων, Νομού Γρεβενών”
Θέμα 27ο Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα 28ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 29ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 30ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή – συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας – Σαρακήνας”
Θέμα 31ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”
Θέμα 32ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής”
Θέμα 33ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”
Θέμα 34ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”
Θέμα 35ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”
Θέμα 36ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”
Θέμα 37ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα 38ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών”
Θέμα 39ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση λιθοδομών” (έτους 2013)
Θέμα  40ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος” (Δ.Ε. Μεσολουρίου)
Θέμα 41ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών δυτικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα 42ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Θέμα 43ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 44ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης” (Α.Μ. 134/2006)
Θέμα 45ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 117/2008)
Θέμα 46ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματιου”  (Α.Μ. 129/2009)
Θέμα 47ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” (Α.Μ. 172/2009)
Θέμα 48ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” (Α.Μ. 80/2010)
Θέμα 49ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 09/2011)
Θέμα 50ο Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού (αιτήματα Τ.Κ. Κέντρου, Τ.Κ. Κοσματίου, Συλλόγου “Γιαγκούλεια” & Τ.Κ. Μεγάρου)
Θέμα 51ο Υλοτομία συστάδας 7α συνιδιόκτητου δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης
Θέμα 52ο Υλοτομία συστάδας 7β συνιδιόκτητου δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης

Ειδικά θέματα

Θέμα 53ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον προσδιορισμό ασκηθείσας αναίρεσης κατά της με αριθμό 52/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής εκπροσωπώντας τον Δήμο Γρεβενών.
Θέμα 54ο Αναμόρφωση των εταιρικών συμφώνων μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και των Εταίρων του έργου LIFE12 NAT/ GR/000784

                                                                                                           

                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας