Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -Γενική Συνέλευση και εκλογές για νέο Δ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  (ΙΛΕΣ) 
Γενική Συνέλευση και εκλογές για νέο Δ.Σ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Λ.Ε.Σ. σε εφαρμογή των άρθρων 10,17 και 18 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση 3-16/7/2016, κ α λ ε ί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική, Αρχαιρεσιακή Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 12η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Σπηλαίου και ώρα έναρξης 17:00. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
• Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός 2015.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Συζήτηση έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
• Συζήτηση θεμάτων και προγραμματισμός δράσεων 2016.
• Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Όσοι θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα το δηλώνουν στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. των εκλογών.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή δημοσίευση, οπότε απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου (1/3) των μελών. Αν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται και πάλι Γ.Σ. την επόμενη εβδομάδα με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε θεωρείται απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τη συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή έχει καθοριστεί στα 5 Ευρώ

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Βαβρίτσας Νικόλαος

Ο Γραμματέας
Μίμης Δημήτριος