Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2016-2017

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2016-2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2837/24-06-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους φορείς, με τις παρακάτω Δομές:

Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών:
Κωδικός Δομής: 30230.
Κατηγορία Δομής: Α2.
Προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ενδεικτικός και μη δεσμευτικός αριθμός θέσεων 63.

Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών:
Κωδικός Δομής: 30241.
Κατηγορία Δομής: Α1.2.
Βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Ενδεικτικός και μη δεσμευτικός αριθμός θέσεων 14.

Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γρεβενών:
Κωδικός Δομής: 30241.
Κατηγορία Δομής: Α2.
Προ-νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ενδεικτικός και μη δεσμευτικός αριθμός θέσεων 49.

Αιτήσεις συμμετοχής συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) από 12–07-2016 έως τις 29–07–2016.
Kαταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29–07– 2016 και ώρα 24:00, βάσει του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12-07-2016 έως 29-07-2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2016-2017, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Γραφείο Θεσσαλίας,
Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος Όροφος, 41222 Λάρισα.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29-07-2016 και ώρα 24:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) και στα γραφεία του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, Μεγ. Αλεξάνδρου 79, τηλ. 2462080543 & 2462022627 και του Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, Βυζαντίου 5, τηλ. 2462028607.
Tεχνική υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων, σε όσους από τους ενδιαφερομένους το επιθυμούν, θα παρέχεται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου, στο κτίριο του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Γρεβενών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ