Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 27,00   ΑΠΟΡΟΙ 2.638,23  
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.703,50   ΑΣΘΕΝΕΙΣ 6.281,21  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.680,00   ΜΑΘΗΤΕΣ 5.353,50  
BAZAAR 1.102,50   ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4.342,00  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 6.778,00   ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ 65,00  
ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2.280,00   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 150,00  
ΛΕΥΚ. ΑΓΟΡΑΣΤΗ 75,00   ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 500,00  
ΤΟΚΟΙΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,12   ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ   19.329,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.   19.646,12 ΔΑΠΑΝΕΣ    

ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2014

    ΕΞΟΔΑ BAZAAR 54,33  
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.029,80   ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 766,14  
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.167,39   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ   820,47
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ   6.197,19 ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ   20.150,41
      ΔΑΝΕΙΑ 200,00 200,00
      ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ 4.039,92  
      ΜΕΤΡΗΤΑ 1.452,98  
      ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2015   5.492,90
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   25.843,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         25.843,31
Από τα έσοδα το 95,93% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,07% για λειτουργικά έξοδα.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος                                                        Η Ταμίας

Ευαγγελία Μπόγκια                                            Κατερίνα Τολίκα