Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Τρίτη 5 Ιουλίου)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις  5 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  1ο Υλοτομία πεύκων στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινιάς, σύμφωνα με την αριθμ. 19/2016 εισήγηση – απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα  2ο Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης οχημάτων στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Προσβόρου, σύμφωνα με την αριθμ. 16/2016 εισήγηση – απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  3ο Έναρξη διαδικασιών δομημένης διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) που αφορά στην πόλη των Γρεβενών
Θέμα 4ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

            Στη συνεδρίαση προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

2    οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:         – Κοκκινιάς (για το 1ο θέμα)

                                                                                    – Προσβόρου (για το 2ο θέμα)

                                                                                   

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας