Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

9η Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα των Αρχείων

Ο εορτασμός της 9ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Αρχείων καθιερώθηκε το 2007 από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων.
Ο επίσημος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων στοχεύει στην:

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης
α)του κοινού για τη σημασία των αρχείων.
β. των φορέων λήψης αποφάσεων για τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση των αρχείων για τη χρηστή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη.
γ. των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών για την αναγκαιότητα της μακροπρόθεσμης διατήρησης αρχείων, καθώς και την παροχή πρόσβασης σε αυτά.

• Προβολή στο ευρύ κοινό των μοναδικών και εξαιρετικά σπάνιων τεκμηρίων που φυλάσσονται στους αρχειακούς φορείς.

• Βελτίωση της εικόνας των αρχείων και ενίσχυση της προβολή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Προϊσταμένη

Μάρθα Ματσαρίδου