Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς

Για την εγγραφή των παιδιών, για το έτος 2016-2017 στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού στην οποία να δηλώνεται μεταξύ άλλων και ο Δήμος στον οποίο είναι δηλωμένο το παιδί.
β) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (θα ζητηθεί από την υπηρεσία μας).
γ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική, πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοαντίγραφο της σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του.
δ) Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται .
ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων.
ζ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται αίτηση και βεβαίωση γιατρού.
Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαϊου μέχρι και 15 Ιουνίου.
Για τους Παιδικούς Σταθμούς Α΄, Β΄ και Κιβωτού οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τόπους.
Για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μεγ.Σειρηνίου, Αμυγδαλιών και Κνίδης, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό, Μ.Αλεξάνδρου 79, Γρεβενά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Α΄ Παιδικός Σταθμός
2. Β΄ Παιδικός Σταθμός
3. Παιδικός Σταθμός Κιβωτού
4. Παιδικός Σταθμός Μεγ.Σειρηνίου 
(Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας)
5. Παιδικός Σταθμός Αμυγδαλιών
(Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας)
6. Παιδικός Σταθμός Κνίδης
(Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ