Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (18 Μαΐου 2016)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 1ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά”  στην κ. Ειρήνη Ρότσικα του Κοσμά.
Θέμα  2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στην κ. Στεργιανή Καραμήτρου του Ιωάννη.
Θέμα 3ο Λύση σύμβασης εκμίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Κ. Ταλιαδούρη 72 (αίτημα κ. Ευαγγελής Ντόνα του Θωμά).

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  4ο Πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.
Θέμα 5ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης Κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα  6ο Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα  7ο Επιχορήγηση συλλόγου (αίτημα του “Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Γρεβενών”).
Θέμα  8ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα.
Θέμα  9ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στη Σάμο για συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: “Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι προσφυγικές ροές και το μεταναστευτικό ζήτημα – επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και τον τουρισμό”.
Θέμα  10ο Διαγραφή οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου Γρεβενών μετά από δικαστική απόφαση.
Θέμα  11ο Έγκριση ή μη συνέχισης της μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων σε κληρονόμο του αρχικού μισθωτή λόγω θανάτου.
Θέμα 12ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Σπηλαίου (αίτημα Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Σπηλαίου Γρεβενών)
Θέμα 13ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικού ακινήτου (αίτημα Συλλόγου Φίλων Μουσικής Γρεβενών)
Θέμα 14ο Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 KWp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ» 
Θέμα  15ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του δήμου» 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  16ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου”.
Θέμα  17ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”, για την υλοποίηση του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων”
Θέμα  18ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (έτους 2016)”.
Θέμα 19ο Διάλυση σύμβασης του έργου: “Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών (Β’ φάση)”
Θέμα 20ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 21ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Επισκευή Βελτίωση εγκαταστάσεων Αγίου Αθανασίου Φιλιππαίων” (Α.Μ. 11/2008)
Θέμα 22ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δ. Θ.Ζιάκα” (Α.Μ. 44/2009)
Θέμα 23ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (Έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)” (Α.Μ. 32/2012)
Θέμα  24ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων” (Α.Μ. 13/2013)

Ειδικά θέματα

Θέμα  25ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στις 30-05-2016.
Θέμα  26ο Επικαιροποίηση της πρότασης του Εταιρικού Σχήματος του LIFE Arcpin προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του προϋπολογισμού του έργου Life12/NAT/GR/000784 με τίτλο “Διαχειριστικές δράσεις για την βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στη Β. Πίνδο”

                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                               Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας