Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συμμετοχή των Επιμελητηρίων Δυτ.Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση «Πανηπειρωτική 2016»

Τα Επιμελητήρια Δυτ.Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περ.Δυτ.Μακεδονίας αποφάσισαν την από κοινού συμμετοχή τους στην Πανηπειρωτική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως 22 Μαΐου στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων.
Οι επιχ/σεις της περιοχής μας που θέλουν να συμμετάσχουν στην Έκθεση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 8-4-2016,καταθέτοντας την σχετική αίτηση.

Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής μεταξύ των άλλων είναι:
 η προώθηση του Ελληνικού τουρισμού και η Τα Επιμελητήρια Δυτ.Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περ.Δυτ.Μακεδονίας αποφάσισαν την από κοινού συμμετοχή τους στην Πανηπειρωτική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως 22 Μαΐου στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων.
Οι επιχ/σεις της περιοχής μας που θέλουν να συμμετάσχουν στην Έκθεση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 8-4-2016,καταθέτοντας την σχετική αίτηση.

Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής μεταξύ των άλλων είναι:
 η προώθηση του Ελληνικού τουρισμού και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του μορφολογικού κάλους της Ελληνικής Περιφέρειας .
 η προβολή των προϊόντων, των επιχειρήσεων και των δυνατών σημείων όλων των νομών, με σκοπό αυτοί να γίνουν ελκυστικοί σε ελληνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 η προσφορά μιας ιδιαίτερα συμπυκνωμένης και ουσιαστικής εμπειρίας προς τους επισκέπτες της Έκθεσης αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ξενοδοχειακές και τουριστικές υποδοµές που διαθέτει ο κάθε τουριστικός προορισμός και τις καλές δυνατότητες φιλοξενίας της χώρας.
 H τόνωση της αγοράς, η σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών και συμφωνιών
 Η Ανάδειξη νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εφαρμογών
 Η προώθηση νέων ιδεών και προϊόντων
 Η προβολή του τοπικού στοιχείου κάθε περιοχής και των παραδοσιακών προϊόντων
 Παρουσίαση καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της θέρμανσης , ψύξης , μόνωσης και ηλιακής ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή απόδοση

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ράμμος