Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων Δήμου Γρεβενών

Με την υπ΄αριθμ. 204/2016 απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ. Γιώργου Δασταμάνη, έγινε ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων. Συγκεκριμένα ο κος Χρήστος Τριγώνης αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδοµίας και στις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ορεινών ∆ηµοτικών Ενοτήτων κου Ζήση Κιάκα προστίθενται οι αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των υπολοίπων Αντιδημάρχων, αυτές παραμένουν ως έχουν βάσει της υπ΄αριθμ. 727/ 2014 Απόφασης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ