Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προγράμματα Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας

Από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ανακοινώνεται ότι :
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις Δράσεις :
«Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 2016»
πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ , ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Σ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ 38, Τ.Κ.590 35- ΝΑΟΥΣΑ) μέχρι 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ απευθείας ή μέσω των Μελισσοκομικών Συλλόγων Γρεβενών και Δεσκάτης ή μέσω της Δ/νσης Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών καταθέτοντας 1 (μία) φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Για πληροφορίες :-στους Μελισσοκομικούς Συλλόγους Γρεβενών και Δεσκάτης
-στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας –Νάουσα(23320 41548)
-στη Δ/νση Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών(2462353081)
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Αντικατάσταση κυψελών
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
2.Φωτοαντίγραφο ολόκληρου του Ε1 ( της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης )
3.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με το Υπόδειγμα
5.Τιμολόγιο αγοράς κυψελών που θα αναγράφει μόνο « κυψέλη πλήρης» και θα φέρει ( σφραγίδα –υπογραφή και εξοφλήθη ) ή εξοφλητική απόδειξη
Δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση και το τιμολόγιο αγοράς κυψελών μέχρι της 30 Απριλίου 2016 στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτ.Μακεδονίας.
Β. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας ( για επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι (150 ) παραγωγικών μελισσοσμηνών
Επιπλέον
5.Βιβλιάριο ΟΓΑ (πρώτη σελίδα με τα στοιχεία και τη σελίδα που φαίνεται η θεώρηση), εάν
Δεν είναι θεωρημένο (λογω ηλεκτρονικής θεώρησης )τότε και ασφαλιστική ενημερότητα από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ
6.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού-αγροτικού αυτοκινήτου
7.Δελτία αποστολής καθαρογραμμένα και χωρίς διορθωτικό μέχρι της 30 Ιουνίου για μετακινήσεις από 1-9-2015 και σε απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο εγκατάστασης.
Για όσους χρησιμοποιούν ΦΙΧ Δημοσίας χρήσεως να σταλούν όλες οι φορτωτικές.Προσοχή πάνω στα δελτία φορτωτικής να αναγράφεται ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ