Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Διαβούλευση για το “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Γρεβενών”

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Γρεβενών πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση.
Η μελέτη για το Τοπικό Σχέδιο έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στη κεντρική ιστοσελίδα του δήμου (www.dimosgrevenon.gr) .
Απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση xtrigonis@dimosgrevenon.gr καθώς και έγγραφων επιστολών προς τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Πρασίνου έως τις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα που θα συνεδριάσει και η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Χρήστος Τριγώνης