Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παράνομη απασχόληση στην “Κοινωφελή Εργασία” του ΟΑΕΔ!

Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ν.Βούτση και Εργασίας, Γ.Κατρούγκαλο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. …

καταγγέλλει παράνομη απασχόληση στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. και ειδικότερα στην απασχόληση υπαλλήλων Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων σε Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νομικό ισχυρισμό της Ομοσπονδίας, στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 288/15-7-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη υλοποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015, περί Κοινωφελούς Εργασίας και σε ότι ειδικότερα αφορά στην πρόσληψη της ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων και την απασχόλησή τους σε εργασίες Καθαριότητας στους Δήμους, επισημαίνεται ότι, έχει κριθεί πως, στην Καθαριότητα μπορούν ν’ απασχολούνται υπάλληλοι κατηγορίας Υ.Ε., οι κλάδοι των οποίων ρητά κατονομάζονται για την Καθαριότητα (π.χ. Υ.Ε. εργατών Καθαριότητας) και τις σχετικές ή άλλες εργασίες από το κλαδολόγιο που ισχύει για τους Ο.Τ.Α. και όχι αδιάκριτα οι υπάλληλοι Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν σε κάθε άλλη εργασία πλην εκείνων που ρητά έχουν ορισθεί από τη σχετική νομοθεσία, όπως π.χ. Υ.Ε. Εργατών Κήπων, ή Εργατών Δημοτικών Νεκροταφείων ή Εργατών Δημοτικών Σφαγείων κ.λπ.

Επίσης, διευκρινίζεται από την Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. ότι, όσοι νόμιμα απασχοληθούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας εκτός από την ασφάλιση τους στα Β.Α.Ε, την χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας θα πρέπει να τους χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. 

«Κατά συνέπεια θα πρέπει η “αναρμόδια” Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας να προβεί στην άμεση ανάκληση του ανωτέρω εγγράφου και ακολούθως να δώσετε οδηγίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη για τους Ο.Τ.Α. νομοθεσία, άλλως θα υποχρεωθούμε να προσφύγουμε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για την παράνομη απασχόλησή τους», τονίζει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.