Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρωτοβουλία Τ.Κοψαχείλη για επανάχρηση σχολικών βιβλίων

Η οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση στα σχολεία

Κύριοι Υπουργοί,

Μέσω αυτής της επιστολής επιθυμώ…

 

να σας εισηγηθώ δύο μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής διάστασης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

 

Το πρώτο μέτρο αφορά την επανάχρηση των σχολικών βιβλίων:

 

Κατά την περασμένη σχολική χρονιά πολλές φορές έγινα δέκτης αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών για σημαντικές ελλείψεις σε διάφορα χρειώδη των σχολειών μας, εξαιτίας των γενικότερων δημοσιονομικών προβλημάτων. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και ανάμεσα σε άλλα μέτρα που, προφανώς, λαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, εκτός από την προσπάθεια για εξεύρεση κονδυλίων και ειδικά προς την κατεύθυνση του περιορισμού δαπανών, εισηγούμαι την από πλευράς σας  ανάληψη συνεργειών με τον οικείο υπουργό, ακόμη και στο επίπεδο μιας κοινής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ενεργοποίηση πολιτικών ενθάρρυνσης της επανάχρησης των σχολικών βιβλίων ώστε να προκύπτει όφελος, αφενός για το περιβάλλον εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και αφετέρου όφελος για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου παιδείας, εξοικονομώντας τις δαπάνες για τα σχολικά βιβλία και αξιοποιώντας αυτές σε άλλους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την κάλυψη άλλων δαπανών, όπως πετρελαίου θέρμανσης, Η/Υ και αναλώσιμων.

 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η συλλογή και επανάχρηση για όσα από τα σχολικά βιβλία επιτρέπεται από την εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική. Η διαδικασία της συλλογής θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε σχολικού έτους προκειμένου να επαναχορηγηθούν στα παιδιά του επόμενου έτους της ίδιας τάξης. Υπενθυμίζω πως η πολιτική αυτή είναι συνήθης σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. Η επανάχρηση των σχολικών βιβλίων θα μπορούσε να αρχίσει να εφαρμόζεται, αρχικά στις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου από την προσεχή σχολική χρονιά, με σκοπό κάθε βιβλίο να επαρκή για τουλάχιστον τρεις χρήσεις. Επιπλέον, θα μπορούσε έναντι τιμήματος, στην τιμή κόστους, να δίδεται η δυνατότητα κατακράτησης των βιβλίων από όσους μαθητές επιθυμούν τη μη παραχώρησή τους, ή έχουν προβεί σε αδικαιολόγητη μερική ή ολική καταστροφή τους πριν το πέρας της τριετίας καθιστώντας τα άχρηστα για περαιτέρω αξιοποίηση.

 

 

Το δεύτερο μέτρο αφορά την καθιέρωση ετήσιου σεμιναρίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από τα ΚΠΕ :

 

Πρόσφατα, στις 5 Ιουνίου γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και είχα την ευκαιρία να προσκληθώ και να επισκεφθώ σχετικό σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Γρεβενών με ευρεία συμμετοχή των μαθητών του νομού μας. Η όλη διαδικασία ήταν άρτια οργανωμένη και υποδειγματική, αφού έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια των φυσικών πόρων και να αντιληφθούν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Επειδή εκτιμώ ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα, θεωρώ ότι η νέα γενιά πρέπει να πληροφορηθεί και για τις επιπτώσεις του μέλλοντος καθώς και να γνωρίζει για τις μεθόδους και τα κατάλληλα μέσα προστασίας. Συνεπώς, θα μπορούσατε και πάλι, εντός των αρμοδιοτήτων σας, στα πλαίσια συνεργειών και συνεργασίας των δύο υπουργείων, να προχωρήσετε στην θεσμοθέτηση ετήσιου σεμιναρίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για όλα τα σχολεία της χώρας, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ήτοι προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και την 5η Ιουνίου.

Πιστεύω βαθύτατα ότι, παρά το γεγονός της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, έχουμε τα μέσα και τις δυνατότητες, προκειμένου να χαράξουμε, να ανασχεδιάσουμε και να συνθέσουμε δημόσιες πολιτικές, οι οποίες θα προάγουν το δημόσιο συμφέρον εξοικειώνοντας τη νέα γενιά με την δημιουργική προαίρεση προς την ανάληψη συλλογικών δράσεων ένεκα της προστασίας του, προσφέροντάς τους παράλληλα τις απαραίτητες διεθνείς προσλαμβάνουσες, ώστε να διαχειρίζονται κρίσιμα θέματα για το μέλλον τους, ως πολίτες του κόσμου.

 

Με εκτίμηση,

Τιμολέων Κοψαχείλης