Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσληψη 32.433 ανέργων στους Δήμους: Τα αποτελέσματα

Ο ΟΑΕΔ ανάρτησε τα προσωρινά αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για την πρόσληψη 32.433 ανέργων στους Δήμους της Χώρας. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν, τόσο ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης, όσο και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Η κατάρτιση των πινάκων, έγινε για πρώτη φορά με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος…

του Οργανισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης. Δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης (τον κωδικό αριθμό της αίτησης).

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις 08:00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

  • Αρχείο 1 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010305856 έως 21/2015/000010364500
  • Αρχείο 2 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010364501 έως 21/2015/000010452006
  • Αρχείο 3 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010452007 έως 21/2015/000010529879
  • Αρχείο 4 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010529880 έως 21/2015/000010633774
  • Αρχείο 5 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010633775 έως 21/2015/000010717904
  • Αρχείο 6 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010717905 έως 21/2015/000010816314
  • Αρχείο 7 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010816315 έως 21/2015/000010880925
  • Αρχείο 8 : Αριθμοί Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010880926 έως 21/2015/000010890345

Επισήμανση: Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε των αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας στα παραπάνω αρχεία αναζητήστε τον στο αρχείο 9 (Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων).

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

.epoli.gr