Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρεωμένους Δήμους

Το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση και την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οικονομικά των Δήμων, η παραχώρηση χρήσης παραλιών στους Δήμους, καθώς και η συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με τις κυριότερες εκ των αποφάσεων, να είναι οι ακόλουθες:

 

 

Για τα οικονομικά των Δήμων

 

Σε ότι αφορά τα οικονομικά και ειδικότερα τους υπερχρεωμένους Δήμους η ΚΕΔΕ ζητά να συμπεριληφθούν στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Δήμων τα 70 εκ. ευρώ αδιάθετα υπόλοιπα των ληξιπρόθεσμων.

Επίσης, προτείνει τη σύσταση τριμερούς ή πενταμερούς Επιτροπής Αξιολόγησης από αιρετούς, η οποία θα εξετάσει και θα προτείνει τρόπους για την ανακούφιση των Δήμων που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. 

Παράλληλα, για την διευκόλυνση αποπληρωμής των χρεών τους, ζητά τη συνεισφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και επιμήκυνση της περιόδου χάριτος.

Παράλληλα  η ΚΕΔΕ ζητά:

· Να συνεχιστεί η απόδοση της ΣΑΤΑ, καθώς και να καταβληθεί άμεσα το ποσό των 71 εκ. ευρώ, που αφορά την τετράμηνη απόδοση για το 2015 των παρακρατηθέντων, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται για φέτος στα 212 εκ. ευρώ.

· Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα προνοιακά επιδόματα, καθώς παρατηρείται αύξηση για το πρώτο δίμηνο του 2015, σε σχέση με το τελευταίο του 2014 (από 107,8 εκ. ευρώ, σε 114,4 εκ. αντίστοιχα). 

Για τη χρήση παραλιών από τους Δήμους

Σε ότι αφορά στην παραχώρηση της χρήσης των παραλιών στους Δήμους η ΚΕΔΕ, με αφορμή την απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε παράνομη «η συλλήβδην παραχώρηση» με ΚΥΑ του συνόλου των αιγιαλών και των παραλιών στους ΟΤΑ α’ Βαθμού, επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στην παραπάνω απόφαση και επαναφέρει το αίτημα να υπάρξει σύντομα σχετική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να λυθεί οριστικά το θέμα, δεδομένου ότι η επιπλέον καθυστέρηση θα δημιουργήσει πάρα πολλά και πολύπλευρα προβλήματα, που έχουν σχέση με την καθαριότητα των ακτών, τη διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου, την τουριστική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των λουομένων, την τοποθέτηση ναυαγοσωστών, αλλά και την εξασφάλιση για όλα τα παραπάνω ανταποδοτικών τελών για τους ίδιους τους Δήμους.

Σε περίπτωση δε, που εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη σημερινή νομοθεσία ΚΥΑ από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ θα ζητήσει να παρέμβει στην κατεύθυνση να κατοχυρωθούν όλα τα παραπάνω.

Για την ενδεχόμενι αύξηση ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει τη κατηγορηματική της αντίθεση.

Σημειώνεται, ότι το θέμα αναμένεται να συζητηθεί κατά τη προσυνεδριακή εκδήλωση διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 Απριλίου και στην οποία θα συμμετέχουν οι Δήμοι των νησιών του Αιγαίου.

«Στην περίπτωση που δεν έχει κλείσει μέχρι τότε το θέμα, θα ανακοινωθούν οι περαιτέρω ενέργειες και αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης» όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Για τη Δημοτική Αστυνομία

Σε ότι αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» για τη Δημοτική Αστυνομία, η ΚΕΔΕ κρίνει ως θετική τη ρύθμιση και επαναβεβαιώνει την αρχική της απόφαση, σύμφωνα με την οποία, ζητούσε την επιστροφή, κατά προτεραιότητα στους Δήμους από τους οποίους προήλθαν, των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που σήμερα υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής τους κάλυψης για το 2015 να καλυφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Επίσης, ζητά, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, να γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, να καταμετρηθούν τα κενά στους Δήμους, όπου επανασυστάθηκε η Υπηρεσία, ώστε αυτά να συμπληρωθούν με νέες προσλήψεις.

Επίσης, η ΚΕΔΕ ζητά όσοι Δημοτικοί Αστυνομικοί κατετάγησαν κάνοντας χρήση της “ενδοδημοτικής κινητικότητας” να μη «μετατάσσονται αυτοδικαίως», όπως προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 4 του νομοσχεδίου, αλλά να είναι στη διακριτική τους ευχέρεια η επιστροφή ή όχι στη Δημοτική Αστυνομία, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για πτυχιούχους, που έχουν καλύψει επείγουσες ανάγκες σε Δήμους, όπου μετατάχθηκαν με την “ενδοδημοτική κινητικότητα”.

Επίσης, σε ότι αφορά στο διορισμό των επιτυχόντων ΑΣΕΠ, η ΚΕΔΕ ζητά τροποποίηση του σχετικού άρθρου, ώστε εφόσον, οι υπάλληλοι που είναι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων, δεν δείξουν ενδιαφέρον, να κληθούν μέσω ΑΣΕΠ οι επιλαχόντες, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων των προκηρύξεων και να εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων.

Τέλος, μετά τη λήξη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), που θα αποτελέσει τη νέα “δεξαμενή σκέψης” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού.

Αντιπρόεδρος του νέου Δ.Σ. εκλέχθηκε από το νέο Δ.Σ., ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης.