Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δημοτικοί αστυνόμοι θα καλύψουν τις 700 θέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων

Με τη διαδικασία της κινητικότητας, κυρίως δημοτικών αστυνομικών, πρόκειται να καλυφθούν οι 700 νέες θέσεις φυλάκων και εξωτερικών φρουρών για την ενίσχυση 31 καταστημάτων κράτησης σε όλη τη χώρα, ενώ όπου θα προκύψουν κενά θα προκηρυχθεί μίνι διαγωνισμός για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων.

Την προκήρυξη πρόσληψης…

καταρτίζουν αυτήν την περίοδο αρμόδια κλιμάκια των υπουργείων Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η προκήρυξη θα αφορά 400 υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και 300 του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.

 

Από το σύνολο των 700 θέσεων, με 25 θα ενισχυθεί το κατάστημα κράτησης Φελλίου Γρεβενών εκ των οποίων 20 του κλάδου ΔΕ φύλαξης και 5 του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.

 

Ήδη δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 2361-23/9/2013 τεύχος Β’), με την οποία κατανέμονται οι θέσεις των φυλάκων και εξωτερικών φρουρών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να προσληφθούν, όπως το όριο ηλικίας, το όριο αναστήματος, τη γνώση ξένων γλωσσών και την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας. Για την πρόσληψη απαιτείται επίσης οι υποψήφιοι να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για τουλάχιστον μία διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στους νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. Όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις από ειδική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ περνούν και από συνέντευξη.