Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ανοιχτά» τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ για 20.000 ανέργους

Σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρει ο ΟΑΕΔ μέσω των προγραμμάτων του σε χιλιάδες ανέργους που αναζητούν εργασία αλλά τελικά λόγω της πανδημίας που έπληξε τη χώρας μας αδυνατούν να βρουν.

Ειδικότερα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) «τρέχει» ήδη τρεις δράσεις που προσφέρουν 20.000 θέσεις εργασίας όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας μας.

Όπως μεταδίδει το powergame.gr σε ισχύ βρίσκεται το πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 9.200 επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι οι επιδοτούμενοι άνεργοι να καταφέρουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας σε θέση που θα τους προσφέρει ελάχιστες μηνιαίες αποδοχές ύψους 830 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και παράλληλα δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάγονται άνεργοι με εγκεκριμένη επιδότηση για τους οποίους υπολείπεται 50% υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 1 ημέρα επιδότησής τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, ανεξάρτητα της ηλικίας και της εκπαιδευτικής βαθμίδας τους.

Παράλληλα ενεργό παραμένει αυτή τη στιγμή και το πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών.

Η δράση, που εστιάζει στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ.

Οι θέσεις καλύπτονται από ανέργους ηλικίας 18-30 που έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον από υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι φυσικά εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση θεωρείται να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2.

Μια από τις κατηγορίες πολιτών που πλήττονται από την ανεργία είναι όσοι βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.

Σε αυτούς τους ανθρώπους εστιάζει το πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Εκτός από το ηλικιακό κριτήριο οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.