Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 
Ενημερώνουμε όλους τους συνάδελφους και ως επίσης οποιονδήποτε επιχειρηματία για το τι συμβαίνει με τις εξελίξεις του 5ου κύκλου Επιστρεπτέας προκαταβολής πριν την λήξη της στις 15/01/2014.
Σύμφωνα με της απευθείας ανακοινώσεις του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών οι εξελίξεις έχουν ως εξής:
1. Το ποσόν που θα διατεθεί υπολογίζεται στο 1,5 δις. ευρώ.
2. Ως ελάχιστο ποσό  ορίζονται τα 1.000 ευρώ, το οποίο δεν συμψηφίζεται με το ποσόν που έχει λάβει η επιχείρηση από τον 4ο κύκλο.
3. Το 50% είναι ΜΗ Επιστρεπτέο.
4. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τον μαθηματικό τύπο που θα εφαρμοστεί και θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου.
5. Αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 400.000 επιχειρήσεις ενώ ως σήμερα έχουν υποβληθεί 211.000 αιτήσεις.
6. Το ποσόν που θα αναλογεί στον 5ο κύκλο θα ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις από τον 4ο κύκλο.
7. Οι επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν ή δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση στον 4ο κύκλο, θα λάβουν ενίσχυση για το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί στον 5ο κύκλο.
8. Μετά τον 5ο κύκλο, τον Μάρτιο μήνα, θα ξεκινήσει ο 6ος κύκλος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ με την όποια εξέλιξη της Αγοράς, για να υπάρξει δυνατότητα στήριξης στις επιχειρήσεις
 
 
 
 
 
ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Δέσμευση, διατήρησης των θέσεων εργασίας για 5 μήνες.
2. Η αποπληρωμή του 50% θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022.
 
 
 
 
Με εκτίμηση
                                                              Ο Πρόεδρος
                                                    Τσαπατσάρης Γρηγόριος