Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 5ο ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 
Ενημερώνουμε εγκαίρως όλους τους συναδέλφους της ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ως και επίσης όλους τους συνάδελφους Επιχειρηματίες, την έναρξη ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υπαγωγή της επιχείρησής τους στην επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 5.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
από την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 4.
ΥΠΟΒΆΛΛΕΤΑΙ
1. Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Συμπληρώνονται τα διάφορα οικονομικά στοιχεία που ζητούνται για την επιχείρηση τα οποία θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και εισοδήματος.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η διαδικασία αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης – ο τρόπος υπολογισμού για το ύψος της ενίσχυσης – Η επιστροφή της εν’ όλου ή εν μέρει και οι όροι προϋπόθεσης ΥΠΑΓΩΓΗΣ, στην επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 5, ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ μετά την λήξη των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταλυτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Προς αποφυγή λάθους συνιστάται η όλη διαδικασία να υλοποιείται από τον ΛΟΓΙΣΤΗ της επιχείρησης.
Με εκτίμηση
                                                              Ο Πρόεδρος
                                                    Τσαπατσάρης Γρηγόριος