Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ Αρ. Φυλ. 4484/11-10-2020»

     Ενημερώνουμε τα μέλη καταστήματα – συναδέλφους και κάθε ενδιαφερόμενο για την νέα ουσιώδης συνέντευξη του Προέδρου, στην οποία αναλύονται τα νέα δεδομένα για τον Υγειονομικό Χάρτη, ο οποίος ισχύει από 12-10-2020.

     Η παρακάτω συνέντευξη έχει στοιχεία λεπτομερή και πρακτικά, που δεν προκύπτουν από την υπουργική Απόφαση με Αρ. Φυλ. 4484/11-10-2020.

Την συνέντευξη θα τη βρείτε στο παρακάτω link:

https://youtu.be/xNeO8yMx7-k?start=1265&end=2468

Ο Τομεάρχης Ελλάδος                                                                    Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

     Ιωάννου Ιωάννης                                                                                       Γάκη Δέσποινα