Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρισμού

Για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στη χώρα μας, με την επικείμενη έναρξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΗEnEx), όσο και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν στελέχη του κλάδου στο πλαίσιο του διήμερου εκπαιδευτικού διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΗEnEx, Δρ. Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος και άνοιξε τις εργασίες του σεμιναρίου, υπογράμμισε κατά την εισήγησή του τον εξαιρετικά επίκαιρο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής εκδήλωσης, αφού το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του την 1η Νοεμβρίου.
Το σεμινάριο, το οποίο ήρθε σε συνέχεια των δύο προηγούμενων εκπαιδευτικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν την περσινή χρονιά, εστίασε στη λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Target Model της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη μεταβατική περίοδο. Αλλαγές οι οποίες, όπως εξήγησαν οι εισηγητές του Σεμιναρίου – διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες, στελέχη ενεργειακών εταιρειών και ακαδημαϊκοί – θα οδηγήσουν σε αυξημένο ανταγωνισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια, λειτουργώντας, έτσι, προς όφελος όλων των συμμετεχόντων και του τελικού καταναλωτή.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα και να εισαχθούν στη νέα πραγματικότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα στηριχθεί στην λειτουργία του ευρωπαϊκού Target Model και των τεσσάρων επιμέρους αγορών που θα λειτουργούν παράλληλα μέσα από την πλατφόρμα του HEnEx. Δηλαδή, (α) την αγορά της επόμενης ημέρας (Day Ahead Market), (β) την ενδοημερήσια αγορά (Intraday Market), (γ) την αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης (Forward Market), (δ) την αγορά εξισορρόπησης (Balancing Market), την οποία λειτουργεί ο ΑΔΜΗΕ. Η σταδιακή ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο και ο αυξανόμενος ρόλος των χρηματιστηρίων ενέργειας είναι δύο ακόμα παράγοντες που καθορίζουν το ενεργειακό τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως περιέγραψαν οι ομιλητές του σεμιναρίου.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κωστής Σταμπολής, δήλωσε σχετικά: «Το ΙΕΝΕ συμμετάσχει και στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του HEnEx για την εισαγωγή του Target Model μέσα από ενδελεχή ενημέρωση που απευθύνεται αποκλειστικά σε ανώτερα στελέχη και χειριστές της αγοράς. Μας χαροποίησε πολύ η σημαντική συμμετοχή στο σεμινάριο, αφού όλοι όσοι το παρακολούθησαν είναι στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από 5 ακόμη χώρες: Από την Κύπρο, την Αγγλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και Ισραήλ. Το ΙΕΝΕ θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε να αποτελεί πόλο συζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης και προβολής γύρω από τα – «καυτά», για όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα για την περιοχή μας – ενεργειακά θέματα, πάντα σε διάδραση με την κοινωνία, τους φορείς της πολιτείας και την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα στην χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Σχετικά με το ΙΕΝΕ:
Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται σε περιφερειακή βάση στην ΝΑ Ευρώπη και καλύπτει όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα, με στρατηγική που είναι προσανατολισμένη στην ενεργειακή μετάβαση. Το ΙΕΝΕ παρέχει τακτική ενημέρωση στα μέλη του για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την περιοχή, εκπονεί μελέτες και έρευνες, οργανώνει εκδηλώσεις (συνέδρια, workshops, webinars) και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε www.iene.gr και www.iene.eu.