Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ »

«Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

 1. 1.Νομική υποχρέωση στο αρχείο της επιχείρησης να υπάρχει: α) το σώμα γνωστοποίηση χρήσης μουσικής. Επιβάλλεται αυστηρό πρόστιμο από την αστυνομία η οποία είναι στα πρώτα στοιχεία του ελέγχου της. Νόμος 4442/7-12-2016/ άρθρα 28,29 β)παραστατικό. Βεβαίωση ή άδεια της εταιρείας ή του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που χρησιμοποιείται η μουσική.
 2. 2.Έχει νόμιμο δικαίωμα ο οποιοσδήποτε χρήστης να χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του εκπροσωπούμενο ή μη εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο (ελεύθερη μουσική). Νόμοι 2121/1993-4481/7/2017 – κοινοτική οδηγία 26/2014.
 3. 3.Στην περίπτωση χρήσης εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου, υποχρεούται ο χρήστης στην καταβολή αμοιβολογίου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΕΥΕΔ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-GEA, Νόμοι 2121/1993-4481/7/2017.
 4. 4.Στην περίπτωση χρήσης μη εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου (ελεύθερη μουσική) ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ελεύθερο ρεπερτόριο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ρήτρες που του παρέχουν οι εταιρείες ελεύθερης – απαλλαγμένης μουσικής. Στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται να πληρώσει κανέναν οργανισμό διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Νόμος 4481/κοιν.οδηγία 26/2014 – Με αριθμό πρωτ. 35610-11/2018 εγκύκλιος Υπουργείου πολιτισμού.
 5. 5.Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης είναι ιδιωτικές εταιρείες και όχι δημόσιες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δεν έχουν δικαίωμα ελέγχου. Ο έλεγχος πηγάζει μόνο από δημόσια όργανα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 6. 6.Ο χρήστης μουσικής ή ο καταστηματάρχης δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο σε περίπτωση που του ζητηθεί από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων παρά μόνο στα ελεγκτικά δημόσια όργανα.
 7. 7.Απαγορεύεται αυστηρότατα να δίνονται από τον χρήστη στοιχεία προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση. Κοινοτική οδηγία 26/2014.
 8. 8.Δέχεται ο χρήστης την ενημέρωση από τις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων για λίγα λεπτά και στη συνέχεια τους ζητά ευγενικά να αποχωρήσουν.
 9. 9.Υπερβολική πίεση – άμεσες ή έμμεσες απειλές ή αν προκύπτουν στοιχεία ότι ελέγχουν οι αντιπρόσωποι της ΕΥΕΔ – GEA– ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, να το καταγγείλετε άμεσα στην αστυνομία ή στο δικηγόρο σας ή στο ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. Οι ανωτέρω ενέργειες τιμωρούνται με το άρθρο 175/ποινικό κώδικα περί αντιποίησης αρχής.
 10. 10.Κάθε Δήλωση – Βεβαίωση που επικαλείται αντιπρόσωπος της ΕΥΕΔ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – GEAγια το είδος της μουσικής που χρησιμοποιεί ο χρήστης, δεν είναι έγκυρη, ούτε νόμιμη εάν δεν έχει βεβαιωθεί με την παρουσία ένστολου αστυνομικού Νόμου 2121/1993 – άρθρο 64.
 11. 11.Να ζητά ο χρήστης ή ο καταστηματάρχης τα οποιαδήποτε στοιχεία ενημέρωσης και απαιτήσεις αμοιβών να του τα κοινοποιούν εγγράφως από την ΕΥΕΔ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – GEA, Νόμος 4481/7-2017, άρθρο 22 και 23.
 12. 12.Έχει δικαίωμα ο καταστηματάρχης να χρησιμοποιεί τηλεόραση στην επιχείρησή του για ενημέρωση, αθλητικά γεγονότα και αγώνες, για να μην υποχρεούνται στην πληρωμή αμοιβών έναντι των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, Νόμος 2121/1993.

Με εκτίμηση

       Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος