Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Μείωση εως και 65% στις νέες τιμές νυχτερινής χρέωσης για το ηλεκτρικό ρεύμα

Ποιες είναι οι νέες τιμές νυχτερινής χρέωσης για το ηλεκτρικό ρεύμα – Η μείωση φτάνει το 65%

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά οι τιμές που ισχύουν μέχρι σήμερα στη νυχτερινή χρέωση και αυτές που θα ισχύουν μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου.

Κλιμάκια Υφιστάμενες (€/kWh) Νέες (€/kWh)
οι πρώτες 1.600 kWh/4μηνο 0,0069 0,0069
οι επόμενες 400 kWh/4μηνο 0,0500 0,0150
όλες οι υπόλοιπες 0,0850 0,0300

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, από την 01.01.2018 η Πολιτεία, άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των ΥΚΩ και αποφάσισε την ενιαία εφαρμογή τιμών και τρόπου υπολογισμού στην κατανάλωση ημέρας και νύχτας. Πρακτικά με τον τρόπο αυτό, αυξήθηκε η χρέωση των ΥΚΩ για την κατανάλωση της νύχτας.
Αυτό είχε ως συνέπεια από τη μία να υπάρχει τεράστια επιβάρυνση στους λογαριασμούς των πελατών με νυχτερινή χρέωση, οι οποίοι κάνουν αυξημένη χρήση ενεργοβόρων συσκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας (πχ θερμοσυσσωρευτές, κλιματιστικά).
Με τις νέες κλίμακες οι πελάτες με κατανάλωση άνω των 1.600 kWh στη νύχτα θα δουν σημαντική μείωση στο λογαριασμό τους. Συγκεκριμένα, στην τελευταία κλίμακα, η μείωση στη χρέωση φθάνει το 65%.
Ενδεικτικά παραδείγματα:

Κατανάλωση Νύχτας Με Ισχύουσες Τιμές Με Νέες Χρεώσεις
2.500kWh 162,15€ 120,65€
3.500kWh 299,60€ 203,10€