Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πανελλαδικές 2017 & επιδοτούμενο internet (Αναλυτική παρουσίαση)

Επιδοτούμενο internet για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) της χώρας, και μέχρι του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000), ανακοίνωσαν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, στο πλαίσιο σχετικής κοινής συνέντευξης Τύπου.

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Η σχετική Δράση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο) και το epoli.gr παρουσιάζει – αναλύει, σήμερα, τα σημαντικότερα “κομμάτια” αυτής.

Οι δικαιούχοι

 • Αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
 • Οι δικαιούχοι φοιτητές δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης της Δράσης, προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική τους σύνδεση στο διαδίκτυο.

Τι αφορά η επιχορήγηση

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

 • Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.
 • Καλύπτει μέχρι το 80% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα πέντε ευρώ (5,00€) το μήνα.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιχορήγησης ευρυζωνικής διαδικτυακής σύνδεσης είναι οι εξής:

1. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband) – Επιχορηγούμενο ποσό μέχρι €5,00/μήνα.

 • Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.
 • Παροχή τουλάχιστον 4GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
 • Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband, όπου απαιτείται.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
 • Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

2. Πρόσφορα σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο – Επιχορηγούμενο ποσό μέχρι €5,00/μήνα.

 • Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.
 • Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.
 • Δωρεάν παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem router κ.α.), όπου απαιτείται.
 • Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Η υλοποίηση

 • Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.
 • Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μήνα.
 • Η συνολική αξία του κουπονιού καλύπτει κατά μέγιστο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.
 • Η μέγιστη διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα (12) μήνες.

Η διαδικασία

Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους δικαιούχους:

1. Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα μπορεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) που του έχουν χορηγηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμά του, να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος και δικαιούχος της Δράσης.

Εφόσον είναι δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να επιλέγει να τον λάβει στο e-mail/κινητό του.

Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και να εντοπίζει τις προσφορές που τον ενδιαφέρουν.

2. Στο κατάστημα ο δικαιούχος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο.

Ο υπάλληλος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, ελέγχει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και αν το κουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί.

3. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών της προτίμησής του και το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.

4. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό κουπονιού του δικαιούχου. Παραστατικό που δεν φέρει το σωστό κωδικό κουπονιού δεν θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση.

5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και θα εκτυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (ενδεικτικά: Φόρμα επιλογής προϊόντων δικαιούχου υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου, σύμβαση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και δικαιούχου κ.λπ.), καθώς και από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο, δελτίο αποστολής – τιμολόγιο απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κ.λπ.).

6. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν στο Πληροφο ριακό Σύστημα της δράσης, εάν ο κωδικός κουπονιού αντιστοιχεί στο προϊόν (ευρυζωνική σύνδεση) που πράγματι επέλεξε και προμηθεύτηκε.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf η Δράση αναλυτικά (ΦΕΚ)

 
 
ΤΟ ΦΕΚ|Προβολή/κατέβασμα
 
πηγη: epoli.gr