Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πόσα Χρόνια θά Εργάζονται οί Νέοι

Η στατιστιστική υπηρεσία της Ευρώπης έκανε πρόσφατα προβλέψεις, πόσα χρόνια θά δουλεύει στήν ζωή του, ένα άτομο πού είναι σήμερα 15 χρονών. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία, ο μέσος εργασιακός βίος ενός Ευρωπαίου 15χρονου υπολογίζεται νά είναι 36,2 χρόνια. Στόν εργασιακός βίο, συμπεριλαμβάνονται τά χρόνια πού κάποιο άτομο θα εργάζεται σύν τά χρόνια πού θά είναι άνεργο.

Ομως υπάρχει σημαντική διαφορά από χώρα σέ χώρα. Γιά παράδειγμα, στήν Τουρκία ένας δεκαπεντάχρονος προβλέπεται νά δουλέψει 29,4 χρόνια, στήν Ελλάδα 32,9 στήν Σουηδία 41,9 καί στήν Ισλανδία 46.3 χρόνια. Οπως δείχνει ο χάρτης, οι 15χρονοι στήν βόρεια Ευρώπη αναμένεται νά εργασθούν περισσότερα χρόνια από τούς αντίστοιχους στήν νότοια Ευρώπη. Ο μέσος εργασιακός βίος στήν Ιταλία, Ελλάδα καί Κροατία είναι κάτω από 33 χρόνια , ενώ σέ χώρες όπως η Ολλανδία, Σουηδία καί Ισλανδία άνω από 40 χρόνια.

st anergia

Επίσης υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών καί γυνακών. Σχεδόν σέ όλες τίς χωρες, οί άνδρες αναμένεται νά εργάζονται περισσότερα χρόνια από τίς γυναίκες.

Στίς περισσότερες Ευρωπαικές χώρες, η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ 2-4 χρόνια. Τό μεγάλο χάσμα είναι στήν Τουρκία όπου ένας δεκαπεντάχρονος προβλέπεται νά δουλέψει 39,4 χρόνια ενώ μία δεκαπεντάχρονη 18,9 χρόνια. Στήν Ιταλία επίσης τό χάσμα είναι σημαντικό οπου ο εργασιακός βίος γιά τόν άνδρα προβλέπεται νά είναι 36,4 χρόνια ενώ γιά τήν γυναίκα 27 χρόνια. Στήν Ελλάδα είναι 36,3 χρόνια γιά άνδρες καί 29,2 γιά γυναίκες.

Οι μόνες χώρες πού αποτελούν εξαίρεση είναι η Λατβία καί Λιθουανία. Στήν πρώτη χώρα δέν υπάρχει διαφορά στά χρόνια εργασίας μεταξύ ανδρών καί γυναικών, ενώ στήν Λιθουανία οί γυναίκες θά δουλεύουν περισσότερα χρόνια από τούς άνδρες.

 

stergioulas nikolaos

Δρ. Νικόλαος Α. Στεργιούλας

Διεθνής οικονομολόγος. Έχει διετελέσει σύμβουλος σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Στο παρελθόν εχει εργασθεί στο Αμερικανικό Κονγκρέσσο και διετέλεσε ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.