Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Το Thin Prep ως κύριο μέσο πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου

Το Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Γρεβενών καθιερώνει το Thin Prep ως κύριο μέσο πρόληψης του καρκινου του τραχήλου

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται μια καινούργια μέθοδος για τον έλεγχο των κυττάρων που λαμβάνονται από τον τράχηλο. Αυτή ονομάζεται Thin Prep Παπ Τεστ.
Το δείγμα λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά με ένα ειδικό βουρτσάκι το οποίο τοποθετείται μέσα σε μπουκαλάκι με συντηρητικό, το υγρό Thin Prep, όπου ξεπλένεται καλά. Κατά τον τρόπο αυτό αφενός όλα τα κύτταρα που συλλέχθηκαν μεταφέρονται στο υγρό Thin Prep, αφετέρου εξασφαλίζεται η σωστή συντήρησή τους
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Κυτταρολογία Υγρής Φάσης και εκτός από το τεστ Παπανικολάου χρησιμοποιείται πλεόν και σε άλλλες εξετάσεις.

Πως γίνεται η επεξεργασία;
Το υγρό που έχει παρασκευαστεί φυγοκεντρείται και επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε μεταφέρει τα τα κύτταρα του δείγματτος αφού τα διαχωρίσει από το αίμα και τη βλέννη για να είναι ευδιάκριτα και να μην αλληλοεπικαλύπτνται

Τι πλεονεκτήματα έχει τελικά η μέθοδος αυτή;
Η εξέταση και η διάγνωση του δείγματος από τον κυτταρολόγο είναι πιο εύκολη και πιο αξιόπιστη. Υπολογίζεται πως η ακρίβεια στη διάγνωση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25%. Αυτό μας δίνει συνολική ακρίβεια της εξέτασης περίπου 90%. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ειδικά σε περιπτώσεις παρακολούθησης προηγούμενων βλαβών του τραχήλου ή σε ασθενείς με ύποπτα ευρήματα ή ανακριβείς διαγνώσεις.

Τι άλλα πλεονεκτήματα υπάρχουν;
Στο υλικό που λαμβάνεται από τον τράχηλο της μήτρας και που προορίζεται για εξετάσεις με κυτταρολογία υγρής φάσης (thin prep) μπορεί ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί ανίχνευση και τυποποίηση των στελεχών του ιού των ανθώπινων θηλωμάτων, εξέταση για χλαμυδία, και άλλους λοιμογόνους παραγόντες (π.χ. μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, HSV κ.α).

karagunis2

Δείτε ακόμα