Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΟΧΑ: Ανακοίνωση-απάντηση στον Λευτέρη Αυγενάκη

Λίγα 24ώρα μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προεδρείου στην ΕΟΧΑ ο νέος πρόεδρος Γιώργος Νικητίδης και η νέα διοίκηση βρέθηκε απέναντι σε μια καταγγελία του υφυπουργού Αθλητισμού για παραβίαση υγειονομικών κανονισμών.
 
Ο κ. Νικητίδης μίλησε στο sports3.gr για το θέμα της διαδικασίας, και λίγη ώρα αργότερα η ΕΟΧΑ εξέδωσε ανακοίνωση όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία των αρχαιρεσιών και η Γενική Συνέλευση, στη Λάρισα.
 
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων:
 
«Σχετικά με την διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε για την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της Ε.Ο.Χ.Α. που διεξήχθησαν στην Λάρισα στις 27-2-2021, ενημερώνουμε τα εξής :
 
 Εισαγωγικά πρέπει να είναι σαφές ότι για την τέλεση των Γενικών Συνελεύσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καμία αδειοδότηση ή έγκριση από οποιασδήποτε αρχή.
 
Η διεξαγωγή της Γ.Σ. της Ε.Ο.Χ.Α. που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2020, μετά την δημοσίευση του Ν.4726/20 μετατέθηκε για τον Δεκέμβριο του 2020 λόγω των τροποποιήσεων του Αθλητικού Νόμου 2725/99 που περιλαμβανόταν στον Νόμο αυτόν, που μεταξύ άλλων όριζαν ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής πρόβλεψης ειδικά για το 2020 θα έπρεπε να διεξαχθούν εντός του τελευταίου διμήνου του έτους.
 
Λόγω των διαδικασιών και των προθεσμιών που προέβλεπαν οι διατάξεις που αφορούσαν στην εγγραφή των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ ψηφίστηκε τροπολογία που όριζε ότι οι ΓΣ του 2020 θα πρέπει να διεξαχθούν μεταγενέστερα της 01-01-2021 έως και την 31-03-2021.
 
Σε συνέχεια της διάταξης αυτής, η Ε.Ο.Χ.Α. προγραμμάτισε την διεξαγωγή της Γ.Σ. για την 27η-2-2021 και ακολουθώντας τις προθεσμίες που θέτει ο Νόμος, ενημέρωσε 45 ημέρες νωρίτερα την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σχετικά με τα σωματεία που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στα πλαίσια αυτής της Γ.Σ.. Στην επιστολή που συνόδευε την προς έγκριση λίστα των σωματείων γινόταν σαφέστατη αναφορά στον τόπο και τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης (Λάρισα 27 Φεβρουαρίου 2021).
 
Η υπηρεσία της ΓΓΑ ενέκρινε την λίστα των σωματείων, αναφέροντας στο σχετικό έγγραφο την ημερομηνία διεξαγωγής.
 
Μεταγενέστερα (περί τις 20-02-2021) ψηφίστηκε τροπολογία (αρθ. 45 του Ν.4778/21) στην οποία αναφέρεται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών «δύναται να διεξαχθούν και με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων (ΤΠΕ)» και οι ψηφοφορίες μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».
 
Αμέσως μετά την κατάθεση της τροπολογίας, ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Ο.Χ.Α. επικοινώνησε με το γραφείο των νομικών συμβούλων του Υφυπουργού προκειμένου να διευκρινιστεί αν η προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη είναι δεσμευτική ή όχι.
 
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι το «δύναται» που αναφέρεται σε αυτήν, δίνει στον φορέα την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο διεξαγωγής της συνέλευσης (με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική συμμετοχή) και ότι εφόσον η Ε.Ο.Χ.Α. έχει βρει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η Γ.Σ. με απόλυτη κάλυψη των υγειονομικών μέτρων, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
 
Έτσι η ΕΟΧΑ μελέτησε εξαντλητικά τον τρόπο διεξαγωγής, αιτήθηκε έγκαιρα τον διορισμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και ενημέρωσε τα σωματεία που είχαν δικαίωμα συμμετοχής σχετικά με κάθε λεπτομέρεια της σχεδιαζόμενης διαδικασίας, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια των συμμετεχόντων και αφετέρου να μην μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση το κύρος του αποτελέσματος .
 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, προκειμένου να αποφευχθεί η συνάθροιση, περισσότερων από 9 ατόμων (όπως μας είχαν ενημερώσει ότι προβλέπουν τα σχετικά περιοριστικά μέτρα) προγραμματίστηκαν τα εξής :
 
– Αποστολή μέσω email προς τα σωματεία μέλη, των προτεινόμενων από το ΔΣ προσώπων για τις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ.
 
– Παραλαβή μέσω email της ψήφου των εκπροσώπων των σωματείων (υποκαθιστώντας έτσι την δια βοής ή ανάτασης της χειρός) ψηφοφορία
 
– Αποστολή μέσω email προς τα σωματεία μέλη, των προτεινόμενων από το ΔΣ προσώπων για τις δύο θέσεις μελών της εφορευτικής επιτροπής
 
– Παραλαβή μέσω email της ψήφου των εκπροσώπων των σωματείων (υποκαθιστώντας έτσι την δια βοής ή ανάτασης της χειρός) ψηφοφορία
 
– Αποστολή μέσω email των Απολογισμών του απερχόμενου ΔΣ (διοικητικός, οικονομικός, αγωνιστικός) προκειμένου να λάβουν γνώση τα σωματεία
 
– Παραλαβή μέσω email τυχόν ερωτημάτων ή/και παρατηρήσεων των σωματείων αναφορικά με τους απολογισμούς.
 
Με τις πιο πάνω ενέργειες η φυσική παρουσία των μελών γινόταν πλέον απαραίτητη μόνο για τις ψηφοφορίες :
 
Έγκρισης ή μη των απολογισμών (προβλέπεται ψήφιση δια ζώσης φωνής ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Εκλογής με μυστική ψηφοφορία (σε κάλπη) για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και των λοιπών οργάνων της ΕΟΧΑ
Εκλογής με μυστική Ψηφοφορία (σε 2η κάλπη) για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Οι διαδικασίες αυτές τηρήθηκαν κατά γράμμα.
 
Τα πρόσωπα που προτάθηκαν ως Πρόεδρος & Γραμματέας της Γ.Σ. καθώς και τα δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής ψηφίστηκαν μέσω email.
 
Για την μετακίνηση των εκπροσώπων των σωματείων, εκδόθηκαν από την γραμματεία της Ομοσπονδίας μας «Βεβαιώσεις Μετακίνησης για την συμμετοχή στην Γ.Σ.» όπου αναφερόταν η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης και ο τόπος αυτής, ώστε να καλύπτουν την κίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους προς την Λάρισα και αντίστροφα. Μάλιστα οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους ελέγχθηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατά την διαδρομή τους χωρίς να τους γίνει ούτε η παραμικρή παρατήρηση.
 
Οι 21 εκπρόσωποι σωματείων που προσήλθαν με αποδεικτικό ότι είχαν υποβληθεί σε Rapid Test για ανίχνευση Covid (όπως τους είχαμε ζητήσει), παρέμειναν στην πλατεία εκτός του χώρου και καλούνταν ανά 2 ή 3 για την 1η ψηφοφορία, ενώ μόνο μετά την έξοδό τους από κτίριο επιτρεπόταν να προσέλθουν οι επόμενοι. Έτσι ποτέ στο κτίριο δεν βρέθηκαν περισσότερα από 7-8 άτομα.
 
Με τον ίδιο τρόπο, αλλά με προσέλευση ανά άτομο (ένας – ένας) έγινε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, που κάθε εκπρόσωπος – ψηφοφόρος προσερχόταν και παραλάμβανε διαδοχικά πρώτα το ψηφοδέλτιο της 2ης ψηφοφορίας και στην συνέχεια της 3ης. Μετά την αποχώρησή του μπορούσε να προσέλθει ο επόμενος ψηφοφόρος.
 
Κατά την καταμέτρηση στον χώρο βρισκόταν μόνο ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, η Γραμματέας του και τα δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε σε υπαίθριο χώρο.
 
Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω, μπορούν εύκολα να τεκμηριωθούν είτε με τα έγγραφα που διακινήθηκαν, είτε ακόμα και με την απομαγνητοφώνηση των ηχογραφημένων πρακτικών της Γενικής μας Συνέλευσης.
 
Κατόπιν των παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι όλη η δημοσιότητα που προκλήθηκε σχετικά με το θέμα, μας καθιστά έκπληκτους, όταν μάλιστα η Γενική μας Συνέλευση ολοκληρώθηκε με απόλυτη σύμπνοια. Χαρακτηριστικό δε της συναίνεσης αυτής, είναι το γεγονός ότι για την θέση του Προέδρου υπήρχε μία και μόνη υποψηφιότητα».

Δείτε ακόμα