Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

Έχοντας υπόψη :

1. Το Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

2. Την υπ΄αριθμ 14-10/06/2020 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

3. Τον Νόμο 2725/1999 (Κεφ. Β άρθρο 13) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3057/2002, τον Ν. 2858/2000, Ν. 2947/2001, Ν. 3479/2006, Ν. 4049/2012 και Ν. 4639/2019

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ Αντιπροσώπους όλων των Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00΄π.μ, που θα γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξάνδρειας, 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Χαλκηδόνας, (όπου διεξάγονται οι αγώνες πετοσφαίρισης), στην Αλεξάνδρεια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

5. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 11 ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00΄ π.μ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.

Τα σωματεία θα πρέπει να έχουν καταθέσει στο λογαριασμό της ΕΣΠΕΜ στην Τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ 860172 2520 0052 5209 0681 939 το αντίστοιχο ποσό της συνδρομής έτους 2020 (και παλαιότερων ετών για όσους υπάρχει οφειλή) για να έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28η Ιουνίου

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας
Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ          Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ