Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εξαιρούνται από το εργόσημο οι διαιτητές στο ερασιτεχνικό

Εξαιρούνται από το εργόσημο οι διαιτητές στο ερασιτεχνικό Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την υπ’ αριθμό 10 εγκύκλιό του, που εξέδωσε στις 5 Μαρτίου 2019, διευκρινίζει ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρακράτηση εισφορών για την εξαγορά εργοσήμου, όσον αφορά τις αμοιβές διαιτητών, βοηθών, παρατηρητών διαιτησίας και αγώνων σε αγώνες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Η παραπάνω υποχρέωση υπάρχει μόνο σε αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων που συμμετέχουν Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες.
Με την εγκύκλιο αυτή (Αριθμ. Πρωτ. Δ. ΑΣΦ. 174/280274/2019) λύνεται η οποιαδήποτε σύγχυση που είχε δημιουργηθεί με την διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 4555/2018 που είχε επεκταθεί και σε διαιτητές, επόπτες βοηθούς, χωρίς να γίνει ο διαχωρισμός ερασιτεχνικών και επαγγελματικών αγώνων. Έτσι ένας διαιτητής ή παρατηρητής σε ερασιτεχνικό αγώνα, θα μπορούσε να βρει και τον μπελά του με τον ασφαλιστικό φορέα, ακόμη και για αμοιβή 15 με 20 ευρώ που είναι η αμοιβή ενός γυμνασίαρχου αγώνα. Όμως έγινε τροποποίηση των διατάξεων και με την παραπάνω εγκύκλιο, που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, διευκρινίζονται τα εξής: «Με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) διευρύνθηκε ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου και σε αυτόν προστέθηκαν με την υποπερίπτωση εε΄ «οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας αγώνων».
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 40 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/24-12-2018) τροποποιείται η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 καθώς και το άρθρο 279 του Ν. 4555/2018 που αφορούσε τη νέα κατηγορία των 1 2 διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων (Σχ. Η υπ’ αριθμ. 49/2018 Εγκύκλιο ΕΦΚΑ). Επομένως, στην κατηγορία των απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου υπάγονται μόνο «οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.» (Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες). Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω τροποποίηση, εξαιρούνται ρητά οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές καθώς και οι παρατηρητές διαιτησίας για αγώνες αθλημάτων ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 19/7/2018, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 279 του Ν. 4555/2018, με το οποίο εντάχθηκε η νέα κατηγορία των διαιτητών στην διαδικασία του εργοσήμου». Με την ίδια εγκύκλιο απαλλάχθηκαν του εργόσημου και «οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ Το «Εργόσημο» εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής, αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εν προκειμένω υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του «Εργοσήμου», δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι΄ αυτή με το «Εργόσημο». Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ). Κατά την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

ρεπορταζ Βαγγελης Γυφτόπουλος