Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Άλλες σύγχρονες θρησκείες:…… α)Η κινεζική

Στην Κίνα επικρατούν ο Κομφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός. Καθώς και ο Βουδδισμός.

Οι Κινέζοι άλλοτε ακολουθούν τη μια κι άλλοτε την άλλη θρησκεία.

 

Ενίοτε στρέφονται και στα πνεύματα των προγόνων τους που τα τιμούν ως θεούς.

  

    Όσον αφορά τα φυσικά φαινόμενα και την υγεία ακολουθούν τον Ταοϊσμό.

  Σύμφωνα μ΄αυτόν το Τάο είναι η πηγή του παντός, που γεννά τη ”μεγάλη ενότητα”.

  Αυτή πάλι γεννά το γιν (την παθητικότητα), που είναι η θηλυκότητα και το γιαγκ (την ενεργητικότητα), που είναι το αρσενικό μέρος.

 

    Ο Κομφουκιανισμός είναι ένα ηθικοκοινωνικό σύστημα με κύρια φιλοσοφική ιδέα την ανθρωπιά.

  Όπου υπάρχει αυτή, δίδασκε ο φιλόσοφος Κομφούκιος, δε χρειάζεται να επιβληθεί νόμος, γιατί οι κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις δε βασίζονται πια σε ”αμοιβές και τιμωρίες”, αλλά στην καλή θέληση και την αγάπη.

  Επίσης τονίζεται η αμοιβαιότητα. 

  Κι άλλες πέντε είναι οι αρετές που χαρακτηρίζουν τον κώδικα του Κομφούκιου: η καλοσύνη, η ευθύτητα, η ευπρέπεια, η φρόνηση και η ειλικρίνεια. 

  Πρώτος που πρέπει να τα τηρεί αυτά είναι ο ηγεμόνας και να ακολουθούν οι απλοί άνθρωποι.

  Στις ιδέες του βρίσκεται έντονα και καθαρά και το στοιχείο της Τελετουργικής Μαγείας.

 

    β) Η ιαπωνική θρησκεία

   Οι Ιάπωνες λέγεται ότι ζουν ως Σιντοϊστές και πεθαίνουν ως Βουδδιστές”.

  Υπάρχει όμως και ο Κομφουκιανισμός με ταοϊστικά στοιχεία.

 

    Ο Σιντοϊσμός (Σίντο= οδός θεών) είναι η εθνική τους πολυθεϊστική θρησκεία.

  Στις θεότητές του οι Ιάπωνες καταφεύγουν στη γέννησή τους, στις γιορτές ενηλικίωσης, στο γάμο τους, στις τελετές για τη γονιμότητα των αγρών, για τη θεμελίωση των σπιτιών κ.ο.κ.

 

    Να σημειώσουμε ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση μειώθηκε η θρησκευτικότητα του ιαπωνικού λαού.

                                                                  ………………………………………..

    Μένει να γνωρίσουμε τις δυο σπουδαίες μονοθεϊστικές θρησκείες: τον Ιουδαϊσμό και το Χριστιανισμό.

  Θα τις δούμε σε επόμενα άρθρα.

                                                                                      Ζιώγα Κατερίνα

                                                                                                  Εκπαιδευτικός