Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τι θα μπορούσαμε να Διδαχθούμε από τον Θάνατο του Φλόυντ.

Πρίν λίγες ημέρες όλος ο κόσμος είδε τό βίντεο μέ τόν βάναυσο θάνατο τού αμερικανού πολίτη Φλόυνταπό έναν αστυνομικό πού ήδει είχε παρελθόν βίας καί άλλων παραπτωμάτων.Τό θύμα ήταν μαύρος, άοπλος,πού δέν αντιστάθηκε όταν συνελήφθη γιά ένα αμελητέο παράπτωμα πού σέ καμμιά περίπτωση δικαιολογεί τήν βίαια ενέργεια τούλευκού αστυνομικού.

Ο θάνατος τού Φλόυντ, απετέλεσε τήν πυρίτιδα γιά μία γιγαντιαία έκρηξη διαδηλώσεων καί διαμαρτυριών σέ πόλεις στίς ΗΠΑ καί αλλες χώρες. Γρήγορα όμως, οί ειρηνικές διαδηλώσεις έχασαν τόν πραγματικό σκοπό, όταν έπεσαν στονέλεγχο οργανωμένων αναρχικών τρομοκρατών. Παρά τίς επανηλλειμημένες εκκλήσεις τής οικογενείας τόυ Φλόυντ νά σταματήσουν τίς καταστροφές καί νά σεβαστούν τό όνομα τού θύματος, οί αναρχικοί έχουν κάψει, καταστρέψει καί λεηλατήσει εκκλησίες, καταστήματα, γραφεία, σπίτια, αυτοκίνητα καί ιστορικά μνημεία, τραυμάτισαν εκατοντάδες άτομα καί δολοφόνησαν μέχρι σήμερα 14αθώους πολίτες πού ήταν μαύροι.

Σχεδόν όλοι οί αναρχικοί πού συνελήφθησαν ήταν τής γνωστής αριστεράς οργάνωσης Αντιφα, πού τά μέλη της αυτοαποκαλούνται αντιφασίστεςκαί δικαιολογούν τά εγκλήματα καί καταστροφές οτι γίνονται γιά τήν προστασία τών πολιτών. Σίγουρα όι πολίτες πλέον αναρωτιώνται τί άλλο χειρότερο μπορούσαν νά κάνουν οί φασίστες.

Τά μεγάλα μέσα ενημέρωσης κάνουν ότι μπορούν νά ρίξουν βενζίνη στήν φωτιά, πυροδοτώντας τήν ατμόσφαιρα καί νά δικαιολογούν τίς καταστροφές σάν αποτέλεσμαδίκαιαςαγανάκτησης πολιτών, εννοώντας προφανώς τούς αναρχικούς τρομοκράτες, γιά τήν βία τής αστυνομίας εναντίον τών μαύρων καί τήν φυλετική ανισότητα. Γιά μέρες τά μόνα συνθήματα πού κυριαρχούν είναι,δικαιοσύνη γιά τόν Φλόυντ καί μαύρες ζωέςέχουν σημασία ( black lives matter).

Ομως, θά μπορούσαμε νά διδαχθούμε πολλά από τόν τραγικό θάνατο τού Φλόυντ, άν βέβαια τά μέσα ενημέρωσης έκαναν σωστά τήν δουλειά τουςκαί παρουσίαζαν μία πληρέστερη εικόνα τής πραγματικότητας τού όλου προβλήματος. Ομως δέν τό έχουν κάνει καί άθελα ή εσκεμμένα σκεπάζουν τρία σημαντικά προβλήματα πού είναι ίσως τά πιό σημαντικά γιά όσους θέλουν νά γνωρίζουν τήν πραγματική εικόνα καί επιζητούν λύσεις.

Πρώτον, ο αστυνομικός πού αφαίρεσε τόσο άδικα τήν ζωή τού Φλόυντ είχε ήδει παρελθόν βίας καί άλλων παραπωμάτων ,καί θά έπρεπε νά είχε τιμωρηθεί καί νά τεθεί εκτός υπηρεσίας πρίν πολύ καιρό. Ομως δέν συνέβη. Ο λόγος είναι, ότι ή αστυνομία στήν Μινεάπολη, όπως καί σέ πολλές μεγάλες πόλεις, είναι συνδικαλιστικάοργανωμένη καί αποτελεί ένα πανίσχυρο οργανισμό μέ μεγάληπολιτική επιρροή. Οι αστυνομικοί, έντιμοι καί διεφθαρμένοι, προστατεύονται μέ ειδικές συνδικαλιστικές συμβάσεις πού καθιστά δύσκολο καί σχεδόν αδύνατο νά τεθούν σέ διαθεσιμότητα ή νά τιμωρηθουνγιά παραπτώματα.

Δευτερον, είναι αδύνατο νά βγούν σωστά συμπεράσματα βλέποντας μόνο ένα σάπιο δένδρο καί αγνοώντας τό δάσος. Δέν μπορεί νά αγνοηθούν άλλα πραγματικά στοιχεία, όπως γιά παράδειγμα ότι, τό 2019 στις στίς ΗΠΑ, 41 άοπλοι πολίτες έχασαν τίς ζωές τους από σφαίρες αστυνομικών. Από αυτούς, 25 ήταν λευκοί καί 15 μαύροι. Ομως τήν ίδια χρονιά επίσης, 39 αστυνομικοί δολοφονήθηκαν από κακοποιούς εν ώρα υπηρεσίας, εκτελώντας τό καθήκον τους.

Μολονότι ό αριθμός μαύρων πού δολοφονήθηκαν από αστυνομικούς, είναι μικρότερος από τόν αριθμό λευκών, θεωρείται πολύ υψηλός άν ληφθεί υπὀψιν ότι οί μαύροι αναλογούν περίπου στό 12% τού πληθυσμού τής χώρας καί οί λευκοί στό 70% η περισςότερο. Οπως επίσης πολύ υψηλός θεωρείται καί ό αριθμός μαύρων, πού επιδίδονται σέ εγκληματικά παραπτώματα καί ενέργειες. Οπώς δείχνει τό Διάγραμμα 1, γιά όλα τά ποινικά αδικήματα πού διεπράχθησαν τό 2018 στίς ΗΠΑ, τό 27% τών συλληφθέντων ήταν μαύροι καί τό 69% λευκοί. Τό ποσοστό τών μαύρων είναι φαινομενικά μικρό, αλλά στήν πραγματικότητα είναι πολύ υψηλό αν ληφθεί υπ όψινότι οι μαύροι αποτελούν μόνο τό 12% όλου τού πληθυσμού τής χώρας καί διαπράτουν τό 27% όλων τών αδικημάτων. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαύροι διέπραξαν τό 53% όλων των δολοφονιών πού συνέβησαν στίς ΗΠΑ τό 2018.

8 6 2020st11

Τρίτον, ιδιαίτερη σημασία έχει τό διάγραμμα 2, πού δείχνει τούς δράστες ανά φυλή, πού διαπράττουν βίαιες εγκληματικές ενέργειες καί αδικήματα εναντίον τών μαύρων. Τό 2018, τό 70% τών δραστών πού διέπραξαν αδικήματα εναντίον μαύρων, ήταν μαύροι καί τό 11% ήταν λευκοί. Η βία μαύρων εναντίον μαύρων αποτελεί ένα μεγάλο προβλημα γιά τό οποίο τά μέσα ενημέρωσης καί πολιτικοί κλείνουν τά μάτια τους.

8 6 2020st1

Πέραν από τήν βιαιότητα πού έχει επιδείξει ή αστυνομία επανειλλημένα εναντίον τών μαύρων, όσοι ενδιαφέρονται γιά πραγματικές λύσεις, δέν πρέπει νά αγνοούν τά άλλα προβλήματα όπως τίς ειδικές προστασίες πού παρέχουν συνδικαλιστικές συμβάσειςμέ τήν έγκριση τών πολιτικών, ακόμη καί σέ διεφθαρμένους αστυνομικούς, τά υψηλά ποσοστά εγλκηματικών ενεργειών πού διαπράττουν οι μαύροι, ειδικά στόν αριθμό δολοφονιών καί τό πιό σημαντικό ότι τό 70% τών εγκληματικών ενεργειών εναντίον μαύρων τό διαπράτουν άλλοι μαύροι.

Οσοι πολίτες συνεχίζουν τίς ειρηνικές διαδηλώσεις καί διαμαρτρίες θά πρέπει επίσης νά γνωρίζουν ότι στίς περασμενες 12 ημέρες τών διαδηλώσεων, 14 αθώοι μαύροι πολίτες δολοφονήθηκαν από τους αναρχικούς, καί τά περισσότερα μέσα ενημέρωσης τό αποκρύβουν. Είναι σχεδόν ό ιδιος ο αριθμός μέ τόν αριθμό τών αόπλων μαύρων πού δολοφονήθηκαν όλο τό τό 2019 από αστυνομικούς.Ισως αυτό πού θά πρέπει πλέον νά αναρωτηθούμε είναι, άν πράγματι όλες οι μαύρες ζωές έχουνσημασία καί είναι σημαντικές ή μόνο αυτές πού επιλέγουν μερικοί.

stergioulas nikolaos

Δρ. Νικόλαος Α. Στεργιούλας

Διεθνής οικονομολόγος. Έχει διετελέσει σύμβουλος σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Στο παρελθόν εχει εργασθεί στο Αμερικανικό Κονγκρέσσο και διετέλεσε ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.