Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Επιστολή – πρόταση στην Ε.Ε. για τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού

ΠΡΟΣ: Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά
Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ylva Johansson

ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Αξιότιμοι κ.κ Σχοινά, Johansson,
Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλετε για μια δίκαιη – ίση μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Πιστεύω ακράδαντα πως κάθε πολίτης πρέπει να συμμετέχει ενεργά στα κοινά του τόπου του και εν γένει της Ευρωπαϊκής κοινότητας της οποίας είμαστε όλοι αναπόσπαστο κομμάτι. ‘Όπως έλεγε άλλωστε και ο Antoine de Saint-Exupéry, ʺ Στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση. Πρέπει να τις δημιουργήσεις και οι λύσεις θα ακολουθήσουν ʺ.
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν πως το προσφυγικό/ μεταναστευτικό ζήτημα είναι ζήτημα ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό πως κάθε πρόσφυγας/ μετανάστης που εισέρχεται σε ελληνικό έδαφος εισέρχεται στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ως Ελληνίδα και Ευρωπαία πολίτης θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε σχετικά με την πρόταση την οποία σας παραθέτω κάτωθι εάν δύναται αφενός να έχει πεδίο εφαρμογής ή αν τυχόν προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις . Επίσης ως αμιγώς επιφορτισμένοι με το εν λόγω αντικείμενο, θα ήθελα να μου πείτε εάν θα βλέπατε θετικά την πρότασή μου αυτή.
Εισαγωγή
Ευρυζωνικότητα είναι ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις υψηλότερες διαδικτυακές ταχύτητες και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθιστούν δυνατή τόσο την παροχή νέου περιεχομένου, νέων εφαρμογών ή υπηρεσιών όσο και την πρόσβαση σε αυτά. Η αύξηση της σπουδαιότητας των ψηφιακών δεδομένων καθιστά πλέον εμφανή την ουσιαστική σημασία μιας καλής διαδικτυακής σύνδεσης, όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία αλλά και ευρύτερα, για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. (απόσπασμα από την ειδική έκθεση αριθ.12/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού συνεδρίου)
Πρόταση – Ερώτηση
(Χρήση ευρυζωνικότητας στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος)
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο της ευρυζωνικότητας, το οποίο θα βρει πεδίο εφαρμογής μέσω της κατάλληλης χρήσης συστημάτων τηλε-εργασίας και τηλε-ιατρικής, στη διαδικασία αιτούντων ασύλου υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στα Ελληνικά νησιά ή σε κάποιο στάδιο αυτής ( αίτηση – επεξεργασία – συνέντευξη – δημιουργία φακέλου- εξέταση υπόθεσης – παρουσία σε επιτροπές – υπηρεσίες ψυχικής υγείας κ.α); Σε περίπτωση που η πρόταση κριθεί υλοποιήσιμη δύναται να χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ε.Ε ;
Επεξήγηση – Θετικά στοιχεία της πρότασης (συνοπτικά)
Καθώς η ευρυζωνικότητα είναι σε θέση να αλλάξει τα γεωγραφικά όρια της εργασίας, η τηλε-εργασία δηλαδή η εργασία από απόσταση με την υποστήριξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι σε θέση να προσφέρει μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού το οποίο με τη σειρά του δύναται να διατεθεί και να εργαστεί από απόσταση είτε εξολοκλήρου επί της απαιτούμενης διαδικασίας απόκτησης ασύλου είτε για κάποιο στάδιο αυτής.
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την εξοικονόμηση πόρων καθώς δεν θα απαιτείται η τυχόν καταβολή οδοιπορικών, μετακίνηση και μετεγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά από την Ηπειρωτική χώρα. Καθιστά πιο ελκυστική και ευέλικτη την επιλογή του τόπου και των ωρών εργασίας αφού το ανθρώπινο δυναμικό θα είναι μακριά από το πεδίο κοντά στο τόπο που ήδη διαβιεί και συνεπώς σε καλύτερες συνθήκες.
Ωφελεί υποψήφιους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες, που ενώ κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της εργασίας καθίσταται απαγορευτική η μετεγκατάστασή τους από την ενδοχώρα στα νησιά.
Επιτάχυνση χρόνου για την αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών και βελτιστοποίηση ποιότητας ζωής των αιτούντων ασύλου, αλλά και των διαβιούντων στα Ελληνικά νησιά τα οποία έχουν επωμιστεί δυσανάλογα μεγάλο βάρος. Είναι σημαντικό και πρέπει εδώ να τονίσουμε την ανθρωπιά, τη γενναιοδωρία και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια.
Επιπλέον στην Ελλάδα το τρέχον χρονικό διάστημα -μεταξύ άλλων- και με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και της χρήσης προηγμένων υπηρεσιών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υποδομών νέας γενιάς, με χρηματοδότηση της Ε.Ε, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο αρμόδιος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τυγχάνει από τους πλέον δραστήριους.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Αθηνά Αντωνιάδου (Κοινωνιολόγος)

Δείτε ακόμα