Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΑΔΑ: 62ΧΒΙΔΞ-35Π) χορηγήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, άδεια διανομής φυσικού αερίου στον Δήμο Δεσκάτης και καλώς έγινε αφού ήταν επιθυμία της εκεί δημοτικής αρχής.

Διαβάζοντας όμως αναλυτικότερα την απόφαση προκύπτουν τα εξής :

1. Η ΔΕΔΑ ως αρμόδιος πάροχος εξέφρασε αντιρρήσεις επί του αιτήματος οι οποίες απορρίφθηκαν από τη ΡΑΕ.

2. Η ΡΑΕ ζήτησε εξηγήσεις από την ιδιωτική εταιρεία για λόγους συμπτώσης συμφερόντων με άλλη ιδιωτική εταιρεία αερίου που φέρεται να σχετίζονται οι μέτοχοι της, πλην όμως το πρόβλημα υπερκεράστηκε για τυπικούς λόγους. Στην ουσία οι δύο εταιρείες τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη έχουν ίδια έδρα και ίδιο τηλέφωνο… (βλ. φώτο)

3. Το κόστος κατασκευής 9km δικτύου στη Δεσκάτη ανέρχεται στα 2 εκατ. € με έναν αποσυμπιεστή συμπιεσμένου αερίου και ετήσια κατανάλωση στις 37.000 MWh , ενώ στα Γρεβενά από την «κρατική» ΔΕΔΑ προβλέπεται κατασκευή 27 km δικτύου, δύο αποσυμπιεστών, με εξασφαλισμένα τα τέλη σύνδεσης και 51.000 MWh ετήσια κατανάλωση, με κόστος επένδυσης ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΟ (2,16 εκατ. €) εκ των οποίων άνω του 50% χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ και εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (σχετ. υπ’ αριθμ. 1318/2018 απόφαση ΡΑΕ , ΑΔΑ: 6Π3ΠΙΔΞ-5ΥΤ)

Ξαναρωτώ λοιπόν δημόσια, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα :

Εφόσον ο καθορισμός της τιμής μονάδας φυσικού αερίου για τον καταναλωτή Απομακρυσμένων Δικτύων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (Virtual Pipeline), καθορίζεται πέραν των άλλων από τη ΡΑΕ, ως συνάρτηση του ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ της επένδυσης και της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης (ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 442/2019 ΦΕΚ 2972/Β/19-7-2019)

Α) Πόση θα είναι η διαφορά για ένα νοικοκυριό μεταξύ ιδιώτη παρόχου και κρατικής «επιχορηγούμενης» ΔΕΔΑ;

Β) Προς τι η τόσο μεγάλη διαφορά στο κόστος κατασκευής των δικτύων μεταξύ ιδιώτη παρόχου και ΔΕΔΑ;

Γ) Ποια εταιρεία θα εκτελέσει το έργο του ιδιώτη παρόχου, με ποιο ποσοστό έκπτωσης και με ποια διαγωνιστική διαδικασία;

ΥΓ.: Η «κρατική» ΔΕΔΑ δημοπράτησε τον Αύγουστο, τα πρώτα συγχρηματοδοτούμενα έργα σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του ανοικτού ηλεκτρονικού συστήματος της Ενιαίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Χρήστος Τριγώνης
Αντιδήμαρχος Γρεβενών