Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκκροές Δισεκατομμυρίων από Αλλοδαπούς

ΣύμφωναμέστοιχείατήςΠαγκόσμιαςΤράπεζας,αλλοδαποίπούζούνκαίεργάζονταιστήνΕλλάδα,στέλνουνπίσωστιςχώρεςαπόόπουπροέρχονταιπερίπου$1,73δισεκατομμύριαδολλάριακάθεχρόνο.

Κατάτήνδιάρκεια 2010-2017, συνολικά $13,8 δισεκατομμύριαδολλάρια, έφυγαναπότήνΕλλάδαμεπροορισμότιςχώρεςτήςκαταγωγήςτωναλλοδαπών. Γιά τήν Ελλάδα τό ποσό είναι σημαντικό ειδικά σέ μιά περίοδο πού η ελληνική οικονομία διέρχεται κρίση καί έχει ανάγκη από κεφάλαια.

stergioulas19 7 19

Στήν δεκαετία τού 1990-09, μόνο $2.2 δισεκατομύρια εστάλησαν απο αλλοδαπους πίσω στίς χώρες τους καί στη επόμενη δεκαετία του 2000, τό ποσό ανήλθε στά $9.5 δισεκατομύρια. Σέ αυτή τήν δεκαετία τό ποσό υπολογίζεται νά ξεπεράσει τά $18 δισεκατομύρια.

Ο λόγος οφειλεται στήν συνεχή αύξηση αλλοδαπών πού έρχονται καί διαμένουν στήν Ελλάδα. Καθώςόλο καί περισσότεροι αλλοδαποί μπαίνουν καί διαμένουν στήν Ελλάδα, όλο καί περισσότερα δισεκατομύρια φεύγουν από τήν Ελλάδα από τούς αλλοδαπούς μέ κατεύθυνση τίς χώρες τους.

Η Αλβανία είναι πρώτη στήν λίστα τών χωρών πού ευεργετούνται. Το 2017, Αλβανοί αλλοδαποί πού ζούν καί εργάζονται στήν Ελλάδα, έστειλαν πάνω από $608 εκατομύρια δολλάρια στήν Αλβανία. Επίσης, αλλοδαποί προερχόμενοι από Γεωργία, Βουλγαρία, Νιγηρία, Πακιστάν, Αίγυπτο καί Ρουμανία έστειλλαν μεταξύ $53.4 εκατομύρια μέ $94 εκατομύρια στίς χώρες προέλευσης τους.

stergioulas19 7 19b

Συνολικά, η Ελλάδα έχει αλλοδαπούς από 28 τουλάχιστον χώρες πού στέλνουν χρήματα πού κερδίζουν στήν Ελλάδα, πίσω στίς χώρες από όπου προέρχονται. Τά χρήματα πού στέλνουν εκτός Ελλάδας, αντιστοιχεί τουλάχιστον στό 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προιόντος (ΑΕΠ).

stergioulas nikΔρ. Νικόλαος Α. Στεργιούλας

Διεθνής οικονομολόγος. Έχει διετελέσει σύμβουλος σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Στο παρελθόν εχει εργασθεί στο Αμερικανικό Κονγκρέσσο και διετέλεσε ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Email: nick.stergioulas@gmail.com

Δείτε ακόμα